This page contains a Flash digital edition of a book.
se Houtondernemingen (VVNH), stimuleert de leden in lijn met het VVNH-beleidsplan Bewust met Hout 2010-2015 actief het aandeel duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal in de handelsketen te vergroten. De organisatie heeft daartoe sa- men met 26 partijen in de bouw en de Nederlandse overheid (waaronder het ministerie van Infrastuctuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in juni 2013 in een Green Deal afgesproken het gebruik van duurzaam geprodu- ceerd hout te bevorderen. Doelstelling is dat duurzaam gepro- duceerd hout de norm wordt in Nederland. Twee keer per jaar rapporteren de aangesloten houtondernemingen het aandeel duurzaam geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen met een FSC- of PEFC-keurmerk ten opzichte van de totale import en/of inkoop aan Stichting Probos.


Flinke sprongen De 237 groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, in- clusief fi lialen, importeerden in de eerste zes maanden van 2013 945.000 m3 hout en plaatmaterialen, waarvan 86 pro- cent met een certifi caat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Hiermee is de VVNH-doelstelling om per 2015 85 pro- cent van al het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aan- toonbaar duurzame bron te betrekken, reeds behaald. Het


aandeel ‘duurzaam geproduceerd’ neemt jaar op jaar toe: van 71 procent in 2010 tot de genoemde 86 procent in eerste helft 2013. Met name bij hardhout worden jaar op jaar fl inke spron- gen gemaakt: het importaandeel aantoonbaar duurzaam ge- produceerd hardhout, groeide van 36 procent in 2011 tot 54 procent eerste helft 2013. Naaldhout steeg in dezelfde peri- ode van 90 naar 96 procent en plaatmateriaal van 73 naar 85 procent.


Koploper De Munck van Centrum Hout zegt hierover: “Nederland is zich aan het ontwikkelen tot Europees koploper op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken in combinatie met hout. In de GWW hebben we een lange traditie van innovaties. Het is toch redelijk bijzonder dat Nederland niet alleen in eigen land houten bruggen bouwt, maar de kennis en expertise ook ex- porteert naar bijvoorbeeld België en Denemarken (zie kader, red.). De toekomst van hout in de GWW, mits duurzaam ge- produceerd, kan niet anders dan rooskleurig zijn.”


Meer informatie:


Houtinformatielijn (0900 5329946, €0,15 p/m) of houtinformatielijn@centrum-hout.nl.


Bruggen Harderwijk


Koninklijke Wijma in Kampen won met een EMVI-in- schrijving samen met ontwerper Zwarts en Jansma Ar- chitecten en aannemer Heijmans het werk van twee houten bruggen aan de A28 nabij Harderwijk. Manager civiele projecten Peter Zanen zegt: “Het gaat om een houten liggerbrug en een houten tuibrug. De bruggen zijn beide 77 meter lang en 4,5 meter breed. Vooral de tuibrug, met pylonen van 22 meter lengte die het beeld van een bottermast moeten oproepen, is bijzonder. We zijn momenteel in Afrika bezig met de stamselectie om de gewenste lengte uit een stuk te realiseren. We zoe- ken daarvoor stammen met een diameter van 80 tot 100 cm die we taps zullen frezen naar circa 55 cm.” De brug wordt in stukken van 7 meter geprefabriceerd en zal 6 meter boven de weg worden opgehangen. Het brugdeel tussen de pylonen meet 49 meter. De over- spanning zal naar verwachting in september in gebruik worden genomen.


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48