This page contains a Flash digital edition of a book.
BEKIJK DE VACATUREBANK OP WWW.OTAR.NL


i.s.m. JobTec.nl & WaterJobForum


Geluidsschermen AGENDA


Redubel bv Postbus 529 3370 BA Hardinxveld-Giessendam Tel.: +31 (0)184 67 68 02 info@redubel.nl www.redubel.nl


RIOLERINGSVAKDAGEN & AQUA NEDERLAND VAKBEURS


18, 19, 20 maart, Evenementenhal Gorinchem www.evenementenhal.nl/gorinchem


Geo-Informatie Systeem


NATIONALE CONFERENTIE BEHEER & ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 19 en/of 20 maart, NBC Nieuwegein


Geodirect B.V.


Rendementsweg 20E 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297-769101 info@geodirect.nl www.geodirect.nl


Het congres waar alle infra-gerelateerde beheer en onder- houdsvraagstukken aan bod komen. Met thema’s als het nieuwe samenwerken, lean als aanjager, NEN 2767, onder- houd in DBFM contracten, BIM, levensduurverlenging, op- lossingen voor achterstallig onderhoud, ISO55000/PAS 55, actueel aanbesteden en alternatieve fi nancieringsstrate- gieën.


www.bouw-instituut.nl/infra Geokunststoffen


INTERTRAFFIC AMSTERDAM 25-28 maart, RAI Amsterdam


Bonar B.V. Postbus 9600 6800 TC Arnhem Tel: +31 85 744 1300 info@bonar.com www.bonar.com


Erosiepreventie


Intertraffi c is mondiaal het grootste en meest toonaange- vende vakevenement op het gebied van infrastructuur, ITS verkeersmanagement, veiligheid en parkeren en biedt een compleet overzicht van de meest actuele producten, dien- sten en oplossingen. Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen voor het voetlicht gebracht. Het vakeve- nement richt zich op beleidsmakers, specialisten en opera- tioneel medewerkers binnen overheden, ingenieurs- en ad- viesbureaus en het bedrijfsleven.


www.intertraffi c.com/intertraffi c-amsterdam Geotextielen Grondkerende wanden


NATIONAAL CONGRES OPENBAAR VERVOER 27, 28 maart, De Eenhoorn, Amersfoort www.bouw-instituut.nl/bouw/nationaal-congres-openbaar- vervoer/


Geopex Products (Europe) BV Postbus 20


2830 AA Gouderak Tel.: +31(0) 182 377 327 europe@geopex.com www.geopex.com


Terre Armée b.v. Postbus 318 2740 AH Waddinxveen Tel.: +31(0) 182 622 735 Fax: +31(0)182 636 031 www.terrearmee.nl


EMERGENCY EXPO 2014 8, 9 en 10 april, Ahoy Rotterdam www.emergencyexpo.nl


Kwaliteitsborging


NATIONALE TUNNEL CONFERENTIE 22,23 mei, NBC Nieuwegein Tijdens dit actualiteitencongres komt de top van de over- heid en het bedrijfsleven bijeen om de complexe en dyna- mische materie op het gebied van tunnelveiligheid aan u toe te lichten. www.bouw-instituut.nl/bouw/tunnelveiligheid


K2 Infra-Consultants Postbus 54 3440 AB Woerden Tel.: +31(0) 348 407 000 consult@k2infra.nl www.k2infra.nl


NATIONAAL SUSTAINABILITY CONGRES 2014 4 november, Congrescentrum 1931, ‘s-Hertogenbosch www.sustainability-congres.nl


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48