This page contains a Flash digital edition of a book.
Opinie


‘Ook duurzaamheid is een relatief begrip’


Er wordt naar mijn mening te pas en te onpas over duur- zaamheid gesproken. Voor een ieder heeft ‘duurzaamheid’ een andere lading, een andere betekenis, zeker ook in de wegenbouwwereld! De partij, zowel bij opdrachtgever als ook bij de opdrachtnemer, die het beste duurzaamheid verwoordt c.q. verkoopt, kan zo zijn verhaal ook als meest duurzaam wegzetten. Is dit dan verkeerd?


Nee dus. Want ontwikkelingen gelinkt aan duurzaamheid zijn ook echt ergens te linken aan het streven naar duur- zaamheid. En meer dan we nu over duurzaamheid weten is er niet. Daarom is het ook beter iets te doen dan niets te doen als het om duurzaamheid gaat. Voortschrijdend in- zicht zal bepalen wat goede en minder goede ideeën hier- omtrent zijn. Dus geef kansen aan LT-Asfalt, LEAB, EME asfalt of ook aan ZOAB+ en al die andere ontwikkelingen op asfaltgebied, maar blijf kritisch.


Alles is relatief, ook duurzaamheid. Wat nu duurzaam wordt genoemd, kan heel goed in een toekomstige tijd niet, of zelfs allesbehalve duurzaam zijn. Niet getreurd, po- sitief ingestelde opdrachtnemers/-gevers die iets moeten met weer een nieuwe innovatie die dankzij duurzaamheid


het leven ziet. Het is altijd winst als de as- faltbranche zoekt naar verbeteringen waarbij de link met duurzaamheid c.q. milieu wordt gelegd. Zo is duurzaamheid min- der geluid, grondstof, energie, ….. of meer le-


vensduur, sterkte, rendement, ……..


Duurzaam is óók minder nieuwbouw en méér onderhoud, want het behouden van wat er nu is door gepast onder- houd betekent besparing op zoveel. Zorgen dat ‘as long as possible’ een weg in conditie blijft zonder veel inzet van energie, grondstof en vervuiling is duurzaam. Onderhoud is daarmee de oudste en meest pure vorm van duurzaam, als we kijken naar hetgeen er in verleden gebouwd is. Dat is duurzamer dan slopen en helemaal opnieuw beginnen. Maar ook dat is relatief!


Ton Kneepkens Directeur TPA Nederland projectleider REDMIJNWEG2014


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48