This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Stimuleer vervoer OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Investeringen in de bereikbaarheid zijn hard nodig om de doorstroming van het goederenvervoer en het economisch herstel te bevorderen. Tijd is voor ondernemers geld. Daarom moeten de bewindslieden van Infrastructuur en Milieu zich op korte termijn inzetten voor de bouwsector, door versnelling van bouwprocedures. Als het gaat om het bezuinigingspakket van 6 miljard wordt Infrastructuur en Milieu voor slechts 18 miljoen aangeslagen. Een goede afweging, juist in deze tijd van crisis.”


ROELOF BISSCHOP Tweede Kamer-lid voor de SGP


“Hoe meer vervoer over water, hoe be- ter. De SGP is verheugd dat alle vaar- wegprojecten en onderhoudsbudgeten behouden blijven. Ik maak mij wel zor- gen over de beoogde versoberingen in het onderhoud van de vaarwegen. De SGP heeft zich stevig verzet tegen voor- genomen bezuinigingen op de bedie- ning van sluizen en bruggen. Het blijft merkwaardig én ongelukkig dat ter wille van een uiterst beperkte bezuiniging het risico op grote, nadelige economische gevolgen voor de binnenvaart wordt ge- accepteerd. Penny wise, pound foolish. Gelukkig zijn de eerdere verdergaande voorstellen van de baan. Probleem is echter dat niet alle effecten voorspel-


26 Nr.1 - 2014 OTAR


baar zijn. Wat betreft de SGP zijn ver- tragingen overdag in ieder geval onac- ceptabel.”


“Dat er knelpunten optreden in de be- diening van de kunstwerken zal zeker het geval zijn bij situaties van bijvoor- beeld laag water, hoog water, ongeplan- de stremmingen of een hoog verkeers- aanbod. In dergelijke situaties moet Rijkswaterstaat een reservepot achter de hand hebben, zodat zonder vertra- ging kan worden bediend. Naar schat- ting is hiervoor slechts een gering be- drag van ongeveer één miljoen euro nodig.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48