This page contains a Flash digital edition of a book.
NUMMER 1 - 2014


Afwegingen voor een duurzame brug Dé duurzame brug bestaat niet. Elke situatie vraagt om andere afwegingen. Daarbij speelt ook de interpretatie van het begrip duurzaamheid een rol. Bruggenspecialist ipv Delft is er voor- stander van de term in zijn volle breedte te bekijken. Een be- knopte checklist en een fl inke dosis logisch denken leiden dan tot een duurzaam ontwerp.


4


Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat Vijf jaar geleden startte Rijkswater- staat het Programma duurzaamheid. Nu is het in de reguliere organisatie opgenomen. Roger Mol, directeur Inkoop en Contractmanagement en Harald Versteeg, manager duurzaam- heid vertellen over deze wijziging.


Otar Digitaal


Otar is nu ook digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden, diverse links en achtergrond- informatie, herkenbaar aan dit symbool.


Informatie over Otar Digitaal en abonnementsvormen treft u op www.otar.nl


En verder…


Column Maxime Verhagen Duurzaam asfalt


Op de zeepkist Gastcolumn


Innovatief houtgebruik Uitgelicht


Duurzaam beton Intertraffi c


Wie, wat, waar? 8


SolaRoad 16 Actueel


12 18


26 31 32 36 38 42 44


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 3


Green Deal GWW De Green Deal moet zorgen voor een versnelde verduurzaming van de spoor-, grond-, weg- en waterbouw- sector. 10 februari zet een tweede groep partijen een handtekening on- der de deal.


9


20 28


Grondbank Nederland verduurzaamt grond- stromen Met Grondbank Nederland, onder- deel van Strukton, zijn de grond- stromen gekanaliseerd en kunnen alle bouwondernemingen terecht bij inmiddels 27 verwerkingslocaties in acht provincies.


Coverfoto: ipv Delft


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48