This page contains a Flash digital edition of a book.
SolaRoad


Zonne-energie uit de weg


Een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. Dat is SolaRoad in het kort. TNO werkt sinds 2009 aan de ontwikkeling van dit wegdek, samen met de Provincie Noord-Holland, we- genbouwer Ooms Civiel, en technisch dienstverlener Imtech. In het najaar van 2014 start de eerste pilot van SolaRoad op het fi etspad langs de N203 bij Krommenie. Het pilottraject wordt ongeveer 100 meter lang en zal enkele jaren blijven liggen. De proef zal uitwijzen hoe dit innovatieve wegdek zich in de praktijk gedraagt op aspecten als uitvoerbaarheid, rende- ment, beheer en onderhoud, en acceptatie van de gebruiker. Parallel hieraan zal het product worden doorontwikkeld voor toepassing op andere typen wegen.


Tekst: Sten de Wit, Stan Klerks H


et Nederlandse wegennet heeft een lengte van bij- na 140.000 km, met een oppervlakte van onge- veer 450 vierkante kilometer. Daarop valt een gro-


te hoeveelheid zonne-energie. Winning van zonne-energie uit wegen is niet nieuw. In het verleden zijn al verschillen- de systemen ontwikkeld om warmte uit wegen te benut- ten, bijvoorbeeld door wegenbouwer Ooms. Met SolaRoad maken we de volgende stap, naar zonnestroom uit wegen.


16 Nr.1 - 2014 OTAR


De opgewekte elektrische energie kan worden getranspor- teerd door het elektriciteitsnet en kan voor verschillende toe- passingen worden gebruikt. Het ligt daarbij voor de hand om naar energieverbruikers op en om de weg te kijken, zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Maar ook huishoudens kunnen van elektriciteit worden voorzien, en op termijn mogelijk ook elektrische voertuigen die over de weg rijden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48