This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


AWP tegen fi nanciering klimaatmaatregelen uit Deltafonds


De Algemene Waterschapspartij (AWP) is tegen fi nanciering van herinrichtingsmaatregelen voor klimaatadaptatie uit het Deltafonds. De Tweede Kamer heeft ingestemd met plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om vanuit het Deltafonds geld vrij te maken voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De AWP is hierop tegen omdat dit ten koste gaat van maat- regelen die nodig zijn om de waterveiligheid te vergroten. Volgens de partij is het geld hard nodig om in 2050 alle dijken en keringen te kunnen laten voldoen aan de nieuwe risico- normen.De AWP vindt dat de waterschappen en gemeenten de kar van de klimaatadaptatie zelf moeten trekken. De partij suggereert verhoging van de waterschapsbelasting.


Agenda SEPTEMBER


19 september Groenblauwe daken voor een leefbare stad Nijmegen


20 september Landelijke POV-dag Leeuwarden


20 september


Digitaal denken en doen Utrecht


24 - 27 september European water tech week Leeuwarden 2018 Leeuwarden


27 september RWS Natuurdag 2018 Werkendam


29 september Algemene Waterpartij partijcongres Apeldoorn


OKTOBER


Hoogwatergeul Varik-Heesselt van de baan


IenW-minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Ka- mer laten weten achter het besluit te staan van de stuurgroep van lokale bestuurders om bij Varik-Heesselt in de Waal geen hoogwatergeul aan te leggen. De Stuurgroep Varik-Heesselt adviseerde de minister te kiezen voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden.


1 oktober Medicijnresten in het milieu Bilthoven


4 oktober


Glastuinbouw WaterEvent 2018


Bleiswijk


4 oktober Waterbouwdag 2018 Utrecht


4 oktober


Tempo van 50 km dijkversterking per jaar komt binnen bereik’


Met de hoeveelheid dijkversterkingsprojecten die op dit mo- ment in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn opgenomen, is het waarschijnlijk dat vanaf 2020 jaarlijks 50 kilometer dijk wordt versterkt. Zo lieten de scheidende pro- grammadirectie Richard Jorissen en Erik Kraaij weten op de Dijkwerkersdag in juni in Den Bosch. Dit tempo is nodig om uiteindelijk in 2050 te komen tot een situatie dat alle dijken in Nederland aan de nieuwe risiconormen voldoen.


Innovation Expo 2018 Rotterdam


NOVEMBER


1 november Deltacongres 2018 Zwolle


14-16 november AIWW Summit 2018 Rotterdam


29 november Uitreiking Waterinnovatieprijs Amersfoort


16 - 18 oktober Water science for impact Wageningen


4 - 5 oktober Noordzeedagen 2018 Horntje, Texel


5 - 6 oktober Deltares bestaat 10 jaar Delft


MEER EVENEMENTEN


LEES MEER DAGELIJKS NIEUWS OP WWW.WATERFORUM.NET


IN DE MEEST COMPLETE AGENDA VAN DE WATERSECTOR OP DE WEBSITE


WWW.WATERFORUM.NET/AGENDA


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48