This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Deltares viert tweede lustrum


‘We hebben onze positie in tien jaar tijd goed weten te verankeren’


Door Jac van Tuijn


Onderzoeksinstituut Deltares bestaat tien jaar en dat wordt gevierd. WaterForum sprak met Maarten Smits, die sinds 2012 directeur is van dit internationaal gerenommeer- de instituut. Een gesprek over het belang van fundamenteel onderzoek, internationale kansen, de rol van het Nederlandse bedrijfsleven. En over geld: ondanks forse bezui- nigingen wist Deltares overeind te blijven en gloort er nu een veelbelovende toekomst.


De opening van ’s werelds grootste deltagoot, de lancering van het iD-lab voor het realtime visualiseren van complexe watervraagstukken, de betrokkenheid bij de aanleg van een superpolder in Singapore, het rekenwerk aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor de deltacommissaris. Stuk voor stuk hoogtepunten in het tienjarige bestaan van het onder- zoeksinstituut Deltares, die door directeur Maarten Smits


opsomt. Opvallend is dat hij ook de strategische agenda ter sprake brengt: “Iedere dag kunnen achthonderd mensen in redelijke rust doorwerken aan de dingen waarvoor ze zijn aangenomen. Die agenda kent drie pijlers: wereldwijd een triple-A status als kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, zichtbare maatschappelijke impact en onze kennis verbinden met de markt.”


Directeur Maarten Smits van het jubilerende onderzoeksinstituut Deltares.


Aan de vooravond van het dubbele lustrumfeest, dat op 5 en 6 oktober wordt gevierd, is Smits er openhartig over dat Deltares als onafhankelijk instituut te kampen heeft gehad met de forse afname van de basissubsidie van het Rijk. “Gelukkig hebben we de organisatie in stand kunnen hou- den. Het is ons gelukt om aan de hand van ons portfolio een consistent onderzoeksprogramma op te zetten, met een helder doel. Het heeft veel tijd gekost om alle projecten en onderzoekslijnen aan elkaar te rijgen, maar we zijn nu in staat om, naast de Nederlandse en internationale onderzoeksop- drachten, ook een eigen agenda te ontwikkelen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor grote watervraagstukken die op langere termijn spelen, zoals de zeespiegelstijging.”


Eigen onderzoeksagenda Deltares is op 1 januari 2008 offi cieel gestart als een fusie van de stichting GeoDelft, Delft Hydraulics, een deel van TNO en een aantal adviesdiensten van Rijkswaterstaat. In decem-


12 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48