This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: NIEUWE RIOOLTECHNIEK


Eigen teststation Rioned Ondergrondse boor eet oude rioolbuizen


Gebroeders van Leeuwen en IHC hebben een boormachine ontwikkeld die oude riool- en transportleidingen opvreet en daarachter de segmenten voor een nieuwe leiding plaatst. De boormachine werd gepresenteerd op het Kennisevene- ment Sleufl oze Technieken dat begin juni in het pand van Van Leeuwen Boring werd gehouden.


Met een gesloten frontboor vermaalt de ‘pipe-eater’ oude leidingen tot grindkorrels. Samen met de boorspoeling kunnen die gemakkelijk naar achteren worden afgevoerd met bestaande pomp- en leidingsystemen. Vervolgens drukt de machine de nieuwe betonnen leidingsegmenten met vij- zels naar hun plek. De bedoeling is dat er volgend jaar een prototype klaar is en dan kan er een proefproject beginnen in de gemeente Rotterdam waar komende jaren honderden duikers moeten worden vervangen.


Meer informatie Gebr. Van Leeuwen Boringen, Woerden www.gvlboringen.com


Leverancier van rioolreinigingsappa- ratuur Rioned heeft op de vestiging in Tilburg een teststation in gebruik genomen waar alle reinigingsappa- ratuur uitvoerig kan worden getest op lekkage voordat het aan klanten wordt geleverd. De ruimte was er al maar werd tot voor kort alleen ge- bruikt voor proeven en metingen. De te leveren reinigingsapparatuur wordt getest op de maximale druk en op de opbrengst in liters water per minuut.


Volgens Rioned - niet te verwarren met de stichting Rioned - hebben de testresultaten uit deze metingen hebben ook al geleid tot diverse machine-optimalisaties. Door de uitkomsten van de metingen willen zij de prestaties van machines ver- beteren.


Meer informatie Rioned, Tilburg www.rioned.nl


Update Rioned/Stowa-publicatie persleidingen Riolering verdient meer aandacht


Leidingproducent Wavin voert actie om meer bekendheid te krijgen voor het ondergrondse riool. Het onmisbare systeem krijgt niet de aandacht die het verdient, constateert het be- drijf. Speciaal daarvoor is een infographic uitgebracht met een heldere weergave over alles wat er in Nederlandse bo- dem te vinden is. Dus wat ligt er allemaal onder de grond en waarom? Omdat het tijd wordt én omdat het algemeen publiek zelf geen kijkje kan... De infographic Nederland onder de grond is als pdf (214 kB) te downloaden van de Wavin site, onder de rubriek Kenniscentrum.


Meer informatie Wavin, Zwolle www.wavin.nl


Stichting Rioned en Stowa hebben een update uitgebracht over de in 2015 ver- schenen publicatie met de verzamelde praktijkervaringen met onderzoek naar persleidingen. Onderzoek naar de con- ditie van persleidingen is nog geen re- guliere activiteit bij alle beheerders. De aanpak is dan ook nog niet uitgekristal- liseerd in breed aanvaarde standaarden. De Rioned-publicatie bevat voorbeelden die zijn uitgewerkt aan de hand van de stappen: inventarisatie (1), basisonder- zoek (2) en verdiepend onderzoek (3).


Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aan- dacht vergen. Onderzoek naar de conditie van persleidingen is volgens stichting Rioned en Stowa nog geen reguliere ac- tiviteit bij alle beheerders. De aanpak is dan ook nog niet uit- gekristalliseerd in breed aanvaarde standaarden.


Meer informatie


Rioned, Ede en Stowa, Amersfoort www.riool.net en www.stowa.nl


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48