This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: RIOLERING


De speciale rioolbuizen die in Goes zijn gelegd, hebben op de bodem een metalen plaat die fungeert als warmtewisselaar. Daaruit kan met een warmtepomp energie worden gewonnen.


Hoofdriool Volgens directeur Maarten Sas van woningcorporatie RWS is een project met riothermie in een stedelijke omgeving alleen interessant als er energie kan worden teruggewonnen vanuit een hoofdriool. “Er is een hoge fl ow nodig en die bereik je door veel woningen op het riool aan te sluiten; een diame- ter van minimaal een meter is hierbij een pré. In stedelijk ge- bied is de rioolcapaciteit fors. Zo hebben we aan een halve strekkende meter rioolbuis per appartement voldoende. In de rioolbuis is een metalen plaat geplaatst die fungeert als warmtewisselaar waaruit met een warmtepomp energie kan worden gewonnen.”


Omdat de proef pas in juni is gestart, kan Sas nog weinig zeggen over de resultaten. “Wij zijn blij dat we dit experiment kunnen uitvoeren en dat de gemeente Goes ons heeft toege- zegd de warmte te blijven leveren. Dankzij die toezegging en Europese subsidie vanuit het Op Zuid-programma, vonden wij het verantwoord om de investering te doen.” Sas denkt dat riothermie in een specifi eke stedelijke omgeving geschikt kan zijn om bepaalde objecten van energie te voorzien. “Het kan ook een interessante optie zijn als de gemeente de riole- ring gaat vervangen.”


Beperkte rol


Ook ingenieur Mark van Dijk, specialist energie uit rioolsys- temen van Wareco, denkt dat riothermie met name geschikt is voor specifi eke objecten in stedelijk gebied. “Bijvoorbeeld kantoorgebouwen of zwembaden. Zo hebben wij onlangs een haalbaarheidsstudie gedaan voor het verwarmen van een zwembad dichtbij een hoofdgemaal in Vlissingen. En in Urk wordt ook al een zwembad verwarmd door middel van


Mark van Dijk (Wareco):


“Riothermie is geschikt voor specifi eke objecten in stedelijk gebied, zoals kantoorgebouwen of zwembaden. Maar niet voor toepassing op grote schaal.”


riothermie. Deze vorm van energie is echter niet geschikt voor toepassing op grote schaal.”


TU-hoogleraar Clemens meent dat er in de energiemix sowieso slechts een kleine rol is weggelegd voor riothermie. “Er zijn wat experimenten, maar ik geloof er niet zo in. In het riool is sprake van laagcalorische warmte. De bijdrage aan de energievoorziening kan hooguit een paar procent zijn. Op ter- mijn zal riothermie bovendien minder effi ciënt worden, door- dat huishoudens zelf hun warmte zullen gaan terugwinnen. In nieuwbouwwoningen kost een installatie om warmte terug te winnen uit het eigen afvalwater, nu nog slechts een paar honderd euro. Ik denk dus dat riothermie de toekomstige in- frastructuur amper zal beïnvloeden.”


Grootschalige waterzuiveringen “Ik zie de grootste kans voor het terugwinnen van warmte uit douchewater. Die warmte gaat dan niet langer verloren in het riool”, stelt directeur Hugo Gastkemper van Stichting


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48