This page contains a Flash digital edition of a book.
INNOVATIES


De Upfall Shower was in maart 2018 op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem één van de blikvangers in de innovatieve Aqua Lounge.


Producent Beter Bad van de Upfall Shower en Albert Jansen van Hemel(s)water stellen dat ze er alles aan hebben ge- daan om te bewijzen dat hun innovaties geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.


Zo verwijst directeur-eigenaar Marco ter Meer van producent Beter Bad naar een rapport van KWR. Hieruit zou blijken dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid is door legionella- of andere besmetting, mits aan bepaalde voor- waarden wordt voldaan. Albert Jansen van Hemel(s)water stelt dat zijn systeem eveneens legionellaveilig is, dankzij de KIWA-gecertifi ceerde membranen.


Veilig gebruik Upfall Shower Frank Oesterholt, senior onderzoeker en projectmanager bij het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik bij KWR, on-


Frank Oesterholt (KWR):


“Zolang de regel- geving geen opening biedt voor toepassing van ander water dan drinkwater op een douchetappunt, zal er hoogstwaarschijnlijk geen pilot komen.”


40 WATERFORUM NR 5


derzocht de Upfall Shower. Producent Beter Bad volgde volgens hem verschillende aanbevelingen van KWR op om de douche veiliger te maken. Zo gebruikt de producent inmiddels een ander type uv-lamp en is de positie van de uv- lamp aangepast. Wanneer de douche op een goede manier wordt aangelegd en onderhouden, is er volgens Oesterholt geen signifi cant verhoogd risico op legionella. “Maar zo veilig als drinkwater is het uiteraard niet.”


Fecale ziekteverwekkers die in lage concentraties tijdens het douchen kunnen vrijkomen of in hoge concentraties bij een ongelukje onder de douche, kunnen volgens hem wel voor problemen zorgen bij een volgende gebruiker van een dou- che die water recirculeert. Daarom is het volgens Oesterholt essentieel dat de schoonmaker bij iedere wisseling van de hotelkamergast het systeem aanvullend reinigt met bijvoor- beeld een desinfecterende tablet. Het Amsterdams hotel heeft hiervoor een protocol opgesteld, maar hij benadrukt dat het in de praktijk wél moet gebeuren. De overheid kan hier volgens hem niet blind op varen en daar ligt in zijn ogen een zwak punt van het systeem.


KWR stuurde het rapport in maart 2018 naar het RIVM. Deze organisatie stuurde vervolgens in juli een notitie naar het ministerie van I&W. “Maar zolang de regelgeving geen ope- ning biedt voor toepassing van ander water dan drinkwater op een douchetappunt, zal er hoogstwaarschijnlijk geen pilot komen”, verwacht Oesterholt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48