This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Nederlandse waterwizards


Column Jac van Tuijn, hoofdredacteur


In de Amerikaanse media circuleert een artikel waarin Nederlanders worden afgeschilderd als ‘waterwizards’. Het creëren van land en het leven onder de zeespiegel spreekt bij de Amerikanen tot de verbeelding. Eeuwen geleden zwierven onze waterexperts uit over de hele wereld om overal polders aan te leggen. Het is de Amerikanen niet ontgaan dat Nederlandse waterexperts nog steeds de wereld over reizen, maar nu om andere landen bij te staan bij het ontwikkelen van masterplannen die hun rivierdelta’s veiliger moeten maken. Dat Nederland daarvoor veel expertise heeft, is alom bekend. En de titel ‘waterwizards’ mogen we best in onze zak steken.


Belang van innovatie


Minder bekend is dat Nederland ook veel kennis heeft op het gebied van watertechnologie. Denk aan de unieke samenwerking op de Watercampus Leeuwarden, waar over- heid, bedrijven en kennisinstituten op een vraaggestuurde manier nieuwe technieken ontwikkelen, waar soms helemaal geen water meer aan te pas komt. In het buitenland richt de bekendheid zich echter niet op de kennisinstituten, maar op de grote multinationals die waterbehandelingsinstallaties echt bóuwen, zoals Veolia, Suez, GE Water, Xylem, Doosan en Pentair. Toch voorspel ik dat de Nederlandse innovaties steeds belangrijker gaan worden en dat wereldwijd het besef groeit hoe belangrijk de innovatie van watertechnologie is. En dat Nederland ook op dit gebied stikt van de ´waterwizards´.


Kapotte pompen voorbij


Ook op het gebied van de ontwikkelingshulp wordt voor- uitgang geboekt. Nederlandse maatschappelijke organisa- ties als IRC Wash, Aqua for All, SNV, Simavi zijn allang niet meer alleen bezig met het plaatsen van nieuwe pompen die na verloop van tijd niet meer blijken te werken. Ze zijn bezig met de systematische opbouw, fi nanciering en overdracht van waterdiensten, waarbij lokale ondernemers geld kunnen verdienen en de dienstverlening kunnen voorzetten zodra de Nederlandse waterexperts weer terugkeren naar Nederland. Het beeld van de kapotte pompen blijft hardnekkig hangen. Heel onterecht. Ook hier zal het niet lang duren voordat het besef doorbreekt hoe vooruitstrevend Nederland bezig is met aangepaste en duurzame watervoorziening in ontwikkelings- landen.


De watervoetafdruk is een maatschappelijk vraagstuk en valt nu nog buiten het takenpakket van de watersector. Het zou de watersector echter sieren als ze, overigens net als de aanpak van de plastic soep, die wél tot hun taak zou zien. Nederland zou deze ultieme wateropgave met volle over- tuiging op moeten pakken. Om echte ´waterwizards´ te worden en ons met recht kunnen bemoeien met de buiten- landse watervraagstukken. De Sustainable Development Goal nummer 6 voor water kan alleen worden gehaald als er een rechtvaardige verdeling is van het schaarse zoetwater. Politiek gezien is er in Nederland weinig belangstelling voor de wereldwijde ambities van de Verenigde Naties voor 2030. Maar drinkwaterbedrijven en waterschappen zouden het goede voorbeeld kunnen geven en samen met maatschap- pelijke organisaties het Nederlandse aandeel in de mondiale waterverdeling op kunnen pakken. Het begrip watervoet- afdruk is in Nederland ontwikkeld en het zou mooi zijn als we als eerste land in de wereld zichtbaar resultaten kunnen laten zien in de reductie ervan.


De ultieme wateropgave


Hoewel het altijd beter kan, heeft Nederland de waterveilig- heid en de watervoorziening goed op orde. Maar echte ´waterwizards´ kunnen we ons pas noemen als we er ook in slagen onze watervoetafdruk te verkleinen. En daar hebben we nog een lange weg te gaan. Momenteel bedraagt de watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander 4000 liter per jaar. Dat heeft vooral te maken met het water dat nodig is voor de productie van landbouwproducten en industriële producten die wij importeren. Mondiaal gezien, op basis van de beschikbare zoetwatervoorraden, zou onze watervoetaf- druk niet meer dan 2400 liter mogen zijn.


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48