This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Defensie wil weten of het mogelijk is om tijdens vredesmissies het waterverbruik op een militair kamp met 80 procent te vermin- deren. Daarvoor heeft het een tender uitgeschreven voor MKB- bedrijven en zes leveranciers hebben de mogelijkheid gekregen om hun techniek te tonen op de fi eld-lab locatie bij Soesterberg.


De pilot installaties zijn het afgelopen jaar geoptimaliseerd voor de toepassing op een militair kamp, vergelijkbaar met de Nederland- se kampen in Mali en Afghanistan. De geteste watertechnieken


waren verdeeld over drie categorieën: drinkwaterbereiding, water- besparing en afvalwaterbehandeling.


In juni concludeerde Defensie dat de zes pilots hebben aange- toond dat de besparing van 80 procent haalbaar moet zijn. Aan de hand van een eindrapportage zal Defensie beslissen over een vervolgexperiment en een eventuele aanschaf van nieuwe syste- men.


water. Een luchtstroom van 500 km/u met kleine waterdruppeltjes, reinigt en droogt de handen. Speciaal voor de Smart Base is een Hydrowashr op wieltjes ontwikkeld.


Hergebruik douchewater Een andere vorm van waterbesparing is het douchen met een Upfall Shower. In deze toiletwagen bevonden zich vijf speciale douches met een boiler van 100 liter, waar normaal 400 liter voor nodig zou zijn. De Upfall Shower vangt het douchewa- ter weer op en zuivert het voor hergebruik met een UV fi lter. De douche levert tot 90 procent water- en energiebesparing.


hergebruiken. Het binnenkomende af- valwater gaat eerst door een zeef, dan wordt het in een membraanbiobed reactor gezuiverd en met een robuuste keramische membraanfi ltratie en actief koolfi ltratie nabehandeld.


Zwartwaterbehandeling met UF-fi lter en bioreactor Jotem en Pentair zijn een samenwerking aangegaan en hebben in deze container een jaar lang de NEW-generatorTM getest voor de verwerking van zwartafval uit toiletten. De anaerobe bioreactor (AnMBR) van Jotem zet het hoog calorische af- valwater om in biogas. Het residu wordt nabehandeld met een membraanfi ltratie van Pentair waardoor het permeaat, gezuiverd water, kan worden hergebruikt.


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48