This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: RIOLERING


Het DeSah-concept In het DeSah-systeem worden zwart en grijs water geschei- den. Aan het zwarte water wordt in huis organisch afval toe- gevoegd. Hieruit wordt eerst kunstmest gemaakt en daarna wordt er was- en douchewater aan het restwater toegevoegd, voor de productie van biogas. Het grijze afvalwater is zo’n 15 tot 25 graden en daar wordt met een warmtewisselaar riother- mie op toegepast. Doordat het afvalwater lokaal wordt ver- werkt, is er geen energie nodig voor transport. Het gaat om een hightech-systeem dat rendabel is vanaf 500 gebruikers en vooral wordt toegepast in nieuwe wijken.


In de wijk Noorderhoek 1 in Sneek worden 282 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 232 nieuwe woningen. Een uitgelezen kans om innovatieve en duurza- me technologieën toe te passen om energieverbruik en mi- lieubelasting te reduceren. In dit project wordt gewerkt met een totaal energieconcept in één ‘energiegebouw’: behalve het DeSah-systeem is er een verwarmings- en koelinstallatie met onder meer elektrische warmtepompen en warmte- en koudeopslag in de bodem.“Het rendement van het DeSaH-


concept is groter dan bij het terugwinnen van energie en grondstoffen op de zuivering, zoals dat bij de energiefabriek en de grondstoffenfabriek wordt gedaan. Biogas en riother- mie kunnen in het DeSah-concept voorzien in 40 procent van de warmtevraag”, zegt directeur Brendo Meulman. “Voor de DeSah-systemen is wel een dubbel riool nodig. Dat vraagt overigens niet om meer ruimte in de ondergrond, want de lei- dingen zijn in diameter niet groter.”


Het energiegebouw in de wijk Noorderhoek in het Friese Sneek.


Rioned, die meteen ook maar benadrukt dat Rioned niet meer alleen van de buizen is. “Wij houden ons bezig met ste- delijk waterbeheer. De circulaire waterketen kun je uitstekend sluiten op grootschalige waterzuiveringen. Bij het produceren van biogas en het terugwinnen van secundaire stromen is het mogelijk om die grootschaligheid te benutten. Je kunt je zelfs afvragen of onze huidige zuiveringen wel groot genoeg zijn”, aldus Gastkemper.


Brendo Meulman: “Het is niet logisch om de verschillende afvalwaterstromen bij elkaar te brengen. Er zijn veel meer verwerkingsmogelijk- heden als je ze gescheiden houdt.”


28 WATERFORUM NR 5


Directeur Brendo Meulman van DeSaH, een bedrijf dat ge- specialiseerd is in nieuwe sanitatie, is het daar niet mee eens. Hij denkt dat nóg grotere zuiveringen echt niet nodig zijn. “De rioolwaterzuiveringen hebben nu al te veel extra capaciteit. Zij kunnen het afvalwater goed gebruiken en willen daarom niet investeren in kleine installaties”, stelt hij. DeSaH pleit voor kleine, lokale onbemande zuiveringsinstallaties die op afstand kunnen worden bijgestuurd. Het lokaal geproduceerde bio- gas wordt meteen verbrand en de energie wordt opgeslagen als warm water (zie kader ‘Het DeSah-concept’). Meulman: “Het is niet logisch om de verschillende afvalwaterstromen (grijs water, zwart water en regenwater - red.) bij elkaar te brengen. Er zijn veel meer verwerkingsmogelijkheden als je ze gescheiden houdt.”


Hugo Gastkemper wijst echter op de kosten van het om- bouwen van een gemengd stelsel naar afzonderlijke afvoer van afvalwater en regenwater: “Dit afkoppelen kost meestal fl ink meer dan het op de zuivering bespaart. Er moeten ook andere redenen voor zijn, zoals het tegengaan van regen- wateroverlast of de aanleg van open water om de openba- re ruimte mooier te maken. Bovendien zijn de zuiveringen ontworpen om veel afvalwater te verwerken. Als je gaat af-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48