This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: NIEUWE RIOOLTECHNIEK In de praktijk 3D-geprinte putrenovatie


Het bedrijf Smit Composite heeft in Alkmaar een rioolput ge- renoveerd met 3D-technologie. In de put is een laag polyester aangebracht. Daarvoor is de put eerst gescand en driedi- mensionaal in beeld gebracht. Vervolgens is er op maat een tweede huid gemaakt. De put is nu tevens chemisch resistent en moet weer vijftig jaar mee kunnen.


Volgens het bedrijf is de nieuwe methode niet alleen goedkoper dan de huidige rennovatiemethoden maar door het voorbereidend werk, is de put ook sneller gerenoveerd. Bovendien is de overlast op straat mini- maal.


Meer informatie Smit Composite, Purmerend www.smitcomposite.nl


GMB levert persleiding Haarlemmermeer op


GMB heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijn- land een acht kilometer lange persleiding aangelegd. De lei- dingen lopen door een gebied met veel infrastructuur en gaan onder een begraafplaats, de Ringvaart, de A4, de hogesnel- heidslijn en het gewone spoor door. De leiding is nodig omdat rwzi Aalsmeer en Rijsenhout


zijn afgekoppeld en het rioolwater van de gemeente Haarlem- mermeer voortaan naar rwzi Zwaanshoek wordt afgevoerd. De aanleg van de persleiding omvatte onder meer boringen, open ontgravingen, het renoveren van drie bestaande gema- len en het bouwen van twee nieuwe gemalen.


Meer informatie GMB, Opheusden www.gmb.eu


Grondscanner MapXact


Gasunie en MapXact (onderdeel Volker- Wessels Telecom) gaan een samenwerking aan voor de verdere ontwikkeling van grond- radartechnologie die de ligging van onder- grondse kabels en leidingen zichtbaar maakt.


Centraal onderdeel van de nieuwe techno- logie is een grondscanner die Gasunie en MapXact hebben ontwikkeld en die me- teen inzicht geeft in wat waar onder grond zit. Een duidelijke ‘user interface’ zorgt voor een eenvoudige bediening van de scanner en de resultaten zijn makkelijk te begrijpen. Gasunie en MapXact hebben de ambitie de graafschade in Nederland tot nul te beper- ken en het online platform Nulgraafschade. nl opgericht waar alle partijen hun ervaringen kunnen delen.


Meer informatie MapXact, Amersfoort www.mapxact.com en www.nulgraafschade.nl


Datagestuurd rioolbeheer op Gronings bedrijventerrein


Op initiatief van de gemeente Groningen en de Bedrijvenver- eniging Zuidoost start er op het Groningen bedrijventerrein een proef met datagestuurd rioolbeheer. Het geautomatiseer- de beheer moet de bedrijven in staat stellen hun regenwa- ter af te koppelen zonder dat daarbij de straten onder water komen te staan en het bedrijventerrein onbereikbaar wordt. Bij extreme regenval kan het gemengde rioolstelsel het gro- te aanbod niet aan. Daarom wil de gemeente de afvoer van regenwater van bedrijven afkoppelen en bij extreme regenval direct lozen op het Winschoterdiep. Het initiatief is samen met adviesbureau Sweco uitgebreid besproken en ruim der- tig bedrijven zijn geïnteresseerd in het afkoppelen. Na de zo- mer worden op een aantal plekken meters geplaatst, die de hoeveelheid neerslag en het niveau in het riool meten.


Meer informatie Bedrijvenvereniging Zuidoost, Groningen www.bedrijvenvereniging-zo.nl


36 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48