This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever


AcquiMedia, Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg, henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn, redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren


Esther Rasenberg, Pieter van den Brand, Marga van Zundert en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurdaan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volle digheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2018 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Coverfoto


In deze uitgave staat de aanleg van nieuwe riolering centraal. (foto: Stichting Rioned)


www.waterforum.net


Warme rioolprut en koffiedik


Een gasloos tijdperk breekt aan. De watersector kan enkele berekeningen nog eens moeten overdoen. Destijds bij het decentrale Desah-project in Sneek was berekend dat het concept van decentrale afvalwaterwaterzuivering duurder is dan de klassieke verwerking op een centrale rwzi. En bij gevolg bleef alles bij het oude. Deze editie van WaterForum heeft als thema Riolering en wij vroegen ons af in hoeverre het gasloze tijdperk misschien tot andere inzichten gaat leiden voor de grote rioolstelsels die het warme en organisch rijke afvalwater zo snel mogelijk de stad uitpompen.


Gaan we energie uit het riool winnen, vroeg onze redacteur Esther Rasenberg aan enkele deskundigen uit het veld. Hun reacties geven geen eenduidig beeld. Het is nog koffiedik kijken met veel goede ideeën en proefprojecten. Toch blijkt dat Amsterdam al vergaande plannen heeft om de warme rioolprut in de wijk te gaan bewerken. Samen met energie uit andere waterbronnen, zou de energie uit het riool goed kunnen zijn voor 10 tot 20 procent van de energievraag van een woning, zo laat André Struker van Waternet in dit nummer weten.


Zou het dan gedaan zijn met de dikke rioolpersleidingen naar de rwzi’s? Het alternatief is een energiegebouw in de wijk, in navolging van het energiegebouw van Desah in Sneek. Daar wordt de rioolprut, inclusief het keukenafval, in een service- gebouw in de wijk vergist en wordt het lokaal geproduceerde biogas teruggeleverd aan de wijk. Of dit de toekomst wordt, is nog moeilijk te zeggen maar van een onoverdachte, een- op-een vervanging van bestaande rioolbuizen kan aan de vooravond van een gasloos tijdperk geen sprake meer zijn.


Voor een analyse van de afgelopen droogte was het voor dit nummer nog te vroeg. Dat houdt u van ons nog tegoed. Tot slot nog een tip. Grijp uw kans en doe iets cultureels tijdens uw werk: bezoek Leeuwarden tijdens de European Water Tech Week. In dit nummer bieden we alvast een vooruitblik op het complete programma.


Veel leesplezier


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48