This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Deltares beschikt over meerdere golfbassins waar hydrologen en waterbouwers in de hele wereld jaloers op zijn.


ber 2012 nam Maarten Smits het stokje over van de eerste directeur, Harry Baayen. Afkomstig van Fugro was Smits al bekend met Deltares en hij herinnert zich de bezorgdheid bij de adviesbureaus of Deltares zich als een concurrent zou gaan ontwikkelen. “Vanaf dag één is bij Deltares gezegd: we gaan niet concurreren met het bedrijfsleven. Dat hebben we tot op de dag van vandaag waargemaakt”, erkent Smits.


Deltares heeft een speciale status als onderzoeksinstituut. Het behoort samen met vijf andere instituten voor toegepast onderzoek - WR, TNO, NLR, ECN en MARIN - tot de zo- genaamde TO2-organisaties waarvoor het Rijk jaarlijks een subsidie verstrekt. Voor Deltares is daaraan de opdracht verbonden ‘de kennisbasis op het gebied van deltatechnolo- gie verder te ontwikkelen en op een internationaal topniveau te houden’. Aanvankelijk kreeg Deltares hiervoor 17 miljoen euro subsidie, maar over de jaren is die subsidie tot 9 mil- joen afgebouwd. “We dreigden voor ons eigen onderzoek door het ijs te zakken en hebben samen met de andere TO2- organisatie bij de overheid aan de bel getrokken. Gelukkig is er nu dankzij het huidige regeerakkoord voor ons in 2018 4 miljoen bijgekomen.”


Gepensioneerde sluizenexperts


Door de afbouw van de subsidie kwam het moment in zicht dat er disciplines zouden moeten worden afgestoten. “Op enig moment hadden we nog maar 9 procent subsidie op onze jaaromzet van iets meer dan 100 miljoen euro. Geluk- kig hebben we het tij kunnen keren en hebben we de circa 800 medewerkers, met hun bijzondere kennis, kunnen be- houden.” Hoe belangrijk dat is geweest, legt Smits uit aan de hand van de het sluizenprogramma. “Rijkswaterstaat is een uitgebreid sluizenprogramma gestart, met renovatie van bestaande sluizen en de bouw van verschillende grote nieu- we zeesluizen. Maar in Nederland zijn er tientallen jaren geen


sluizen meer gebouwd en de kennis was zo goed als ver- dwenen. Wij hebben voormalige, inmiddels gepensioneerde experts moeten terughalen om die kennis weer op te bou- wen. Nu hebben we weer twintigers en dertigers met goede kennis. Maar het scheelde weinig of de kennis was er niet meer geweest.”


Nieuwe disciplines De gecombineerde kennis over waterveiligheid en bodemge- steldheid in rivierdelta’s maakt Deltares uniek in de wereld. Maar dat betekent tegelijk dat de onderzoekers hun kennis


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 13


Twee geschiedenislijnen van Deltares De wortels van Deltares gaan terug naar de sluiting van het IJsselmeer en naar het tragische treinongeluk bij Weesp. De verwachte sterke stromingen bij het sluiten van de Af- sluitdijk waren een belangrijke reden voor het oprichten van het Waterloopkundig Laboratium (WL) in 1927. Onder leiding van Johannes Theodoor Thijsse konden voor het eerst op labschaal proeven worden uitgevoerd en werd numerieke wiskunde gebruikt om de eerste hydraulische modellen te ontwikkelen. WL Delft Hydraulics groeide uit tot een internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut voor het modelleren van de effecten van waterbouwkun- dige werken.


De andere geschiedenislijn van Deltares begint bij een treingeluk in september 1918 waarbij 41 doden vielen toen door regenval de spoordijk verzakte en drie treinstellen het talud afschoven. Het ongeluk te Weesp gaf aanleiding tot de oprichting van het Laboratorium voor Grondmechanica in 1934. In 1986 kreeg het de naam Grondmechanica Delft (GD), die in 1999 werd verkort tot GeoDelft.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48