This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Toenmalig directeur J.Th. Thijsse van het Waterloopkundig Laboratorium (links) kijkt in 1953 toe bij testen met een schaalmodel van een doorgebroken dijk bij Ouwerkerk. (foto: Anefo/Nationaal Archief)


vooraanstaande onderzoekers die ook bij onze projecten be- trokken zijn en onze software verrijken. Zo zijn we de Ameri- kaanse markt binnengekomen. Dat was anders nooit gelukt.”


Sterker door kennis delen Deltares heeft sterke banden ontwikkeld met kennisinstituten in het buiteland, zoals met het Water centre of the Gulf in Baton Rouge (VS), K-Water (Korea) en de National University of Singapore. Smits noemt internationale kennisuitwisseling voor Nederland heel belangrijk: “We willen daar niet defensief in staan. We hebben alle kennis nodig om ons samen tegen bedreigingen te kunnen wapenen.” Hij verwacht dat er voor klimaatadaptatie wereldwijd nog veel onderzoeksgelden vrij- gemaakt zullen worden en dat Deltares daar zijn graantje van kan meepikken.


Bij het verbinden van de kennis aan de praktijk betrekt Del- tares graag het Nederlandse bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij de aanleg van de eerste polder in Singapore. “In Singapore is een tekort aan zand en wij hebben, samen met professor d’Angremond, de autoriteiten laten zien dat een polder een prima manier is voor nieuwe landaanwinning. Het leven onder de zeespiegel is voor ons vanzelfsprekend, maar in Singapo- re moesten ze aan dat idee wennen. Wij hebben een haal- baarheidsonderzoek gedaan en nu is de aanleg in opdracht gegeven. Singapore krijgt zijn eerste polder. Royal Hasko- ningDHV heeft het ontwerp al gemaakt en Boskalis gaat voor 400 miljoen euro de dijk aanleggen en de polder inrichten. De polder wordt uitgerust met de nieuwste monitoringstech- nologie. Het idee is een controlekamer te bouwen waar het grondwater, de waterlijnen in de polder en de dijksterkte con- tinu in de gaten gehouden kunnen worden. Daar kunnen we als Nederland ook weer veel van leren.”


Miljarden bespaard Vooraanstaand onderzoek bij Deltares heeft de belas- tingbetalers veel geld bespaard. Directeur Maarten Smits noemt als voorbeeld de nieuwe waterveiligheidsnormen: “We hebben samen met andere kennisinstituten een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor het bepalen van de economisch meest optimale beschermingsniveaus tegen overstroming. Mathematisch buitengewoon com- plex, maar hierdoor heeft de overheid miljarden kun- nen besparen. In plaats van alle dijken en waterwerken domweg tienmaal veiliger te maken, kan nu veel meer maatwerk worden geleverd.”


Een ander voorbeeld is de Deltagoot, waar waterkeringen op werkelijke schaal kunnen worden getest. De eerste test na de ingebruikname in 2015 betrof een dijkbekleding met Noorse zwerfkeien: “Rijkswaterstaat had op dat moment bij de Eemshaven in Delfzijl een dijkversterking op het programma staan van 29 miljoen euro. De testen in de Deltagoot gaven aan dat een bekleding met Noorse ste- nen bij storm voldoende zekerheid gaf. Deze kennis stel- de Rijkswaterstaat in staat maar liefst 25 miljoen euro te besparen op het aanvankelijke plan. Daarmee had de in- vestering in de Deltagoot zich in drie weken tijd al helemaal terugverdiend.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48