This page contains a Flash digital edition of a book.
Joris Escher van Escher Water Projects weet er alles van. De jurist en econoom heeft ruim twintig jaar ervaring als realisator van duurzame veranderingen. In de gevallen van de recirculerende douche en de hemelwateropvang ziet hij enkele typische bottlenecks die de brede toepassing van deze innovaties tegenhouden.


Wet- en regelgeving Wet- en regelgeving is volgens Escher een terugkerend pro- bleem bij innovaties. “De wetgever kan moeilijk rekening houden met technologie die nog niet bestaat. Bij de Upfall Shower en Hemel(s)water gaat het om het Drinkwaterbe- sluit, een onderlegger van de Drinkwaterwet”, legt hij uit. “In het wetgevingsproces is zeven jaar geleden alleen rekening gehouden met de volksgezondheid, maar niet met duur- zaamheid, waterbesparing en al helemaal niet met energie- besparing.” Het huidige Drinkwaterbesluit voldoet volgens hem dan ook niet meer. “Nu de werkelijkheid rond het klimaat steeds sneller verandert, moet de wetgeving sneller kunnen meeveranderen. Zover zijn we helaas nog niet. Dat is een grote rem op het vermogen van Nederland om duurzame technologieën tot toepassing te brengen. Ons innovatie- klimaat is niet zo goed als we graag denken.”


Het Drinkwaterbesluit schrijft voor dat een douchewatertap- punt alleen drinkwater mag gebruiken. Daarnaast is er in de wet een duidelijk verschil tussen collectieve en individuele in- stallaties. Het betekent dat particulieren zonder problemen een Upfall Shower of een Hemel(s)watersysteem mogen plaatsen, maar dat een hotel of een warenhuis hiervoor geen toestemming krijgt. Dan is er volgens de wet immers sprake van levering en daar hebben de drinkwaterbedrijven wettelijk het monopolie op. Ook zou hergebruik van douchewater mo- gelijk gezondheidsrisico’s kunnen opleveren, zoals legionella. Escher heeft twee keer voorgesteld om met het ministerie van I&W, de hotelsector, het RIVM, KWR en de Inspectie ILT aan tafel te gaan om de belemmeringen voor collectieve toe- passing van de Upfall Shower in kaart te brengen en weg te nemen, maar krijgt vooralsnog nul op het rekest.


Het Hemel(s)water-systeem vangt hemelwater op in een tank. Een Ultra Filtratie (UF)-membraan zuivert het water, waarna het in een onderliggende tank wordt opgeslagen.


KWR staat open voor gezamenlijk onderzoek Albert Jansen van Hemel(s)water stoort zich in de discussie over de kwaliteit van behandeld regenwater dat het over meningen gaat en dat KWR in eerste instantie niet wilde testen of doorontwikkelen. “Ook gaat KWR voorbij aan de metingen die een geaccrediteerd lab heeft uitgevoerd”, stelt Jansen. “In februari 2016 ben ik samen met Evides en Brabant Water naar KWR gegaan om een Hemel(s)water- onderzoek voor te stellen. KWR heeft vervolgens bij de topsector Water een subsidie aangevraagd. Na toekenning kreeg ik te horen dat KWR dit onderzoek niet wilde uit- voeren omdat Hemel(s)water claimt beter te zijn dan drink- water! Je mag dus wel innoveren, maar niet beter zijn.”


Joris Escher (Escher Water Projects):


“Nu de werkelijk- heid rond het klimaat steeds sneller verandert, moet de wetgeving sneller kunnen meeveran- deren. Zover zijn we helaas nog niet.”


KWR laat in een schriftelijke reactie weten dat er goede gronden zijn om regenwater als bron voor huishoudelijke doeleinden te overwegen. “Nederlandse drinkwaterbedrij- ven en KWR staan daar ook open voor, getuige lopend onderzoek hiernaar. Echter, we delen niet de motivatie van Hemel(s)water, dat zich op volgens ons discutabe- le gronden afzet tegen de kwaliteit van het Nederlands drinkwater. Daarom was er indertijd geen goede basis om gezamenlijk onderzoek te starten, mede te financieren door de drinkwatersector. Vooruitkijkend blijven we open staan voor een meer gezamenlijk gedragen aanpak.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48