This page contains a Flash digital edition of a book.
Munisense introduceert NB-IoT water meters


Waterschap Rijn en IJssel gaat deze maand Munisense grondwatermeters in hun netwerk implementeren, die werken via de NB-IoT infrastructuur van T-Mobile.


Het Waterschap Rijn en IJssel beheert het grondwater en oppervlaktewater in Oost-Gelderland, het zuiden van Over- ijssel en het zuidoosten van de Veluwe. T-Mobile, die als een van de eerste landelijke dekking realiseert, was nauw betrokken bij de integratie van NB-IoT in het online Munisense platform.


Het NB-IoT communicatie protocol is onderdeel van 4G en is ideaal voor het monitoren van grondwater. Dit NB-IoT protocol zorgt voor een veel betere be- reikbaarheid op radiotechnisch moeilijk


bereikbare plaatsen. Dit komt doordat NB-IoT apparatuur met lagere signaal- sterkte overweg kan ten opzichte van GPRS apparatuur. Voor de grondwa- termeters, die vaak onder het maaiveld worden geplaatst, is NB-IoT dus ideaal. Een bijkomend voordeel is dat de me- ters dankzij NB-IoT nog minder stroom verbruiken en daardoor de batterij lan- ger meegaat.


Deze maand worden er 47 NB-IoT grondwatermeters geïmplementeerd in het werkgebied van het Waterschap


dat zo’n 200.000 hectare beslaat, ver- deeld over 22 gemeenten.


De grondwatermeters leveren ieder


uur meetwaarden en verzenden deze real-time via het T-Mobile NB-IoT net- werk naar ons cloud platform. Dankzij de NB-IoT grondwatermeters krijgt het Waterschap gedegen inzicht in actuele grondwaterstanden. en real-time.


Eenvoudig, snel Munisense - Leiden


3 miljard kilometer rioleringsnetwerken in Europa veroudert onder onze voeten.


Tegelijkertijd zetten verstedelijking en toenemende regenval nog meer druk op onze stadsinfrastructuur.


Dat is waarom we Wavin Spotlight hebben gemaakt. Een project dat riolen en


stormwater management in de schijnwerpers zet, waardoor een toekomstbestendige stad ontstaat.


Hier delen we kennis en ideeën over


belangrijke onderwerpen.Ontdek hoe op: www.wavin.nl/spotlight


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48