This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: RIOLERING Nog schonere Emscher


Halverwege de vorige eeuw was de 70 km Emscher rivier die door het Roergebied stroomt, een open riool dat helemaal was gekanaliseerd en ongezuiverd industrieel en communaal afval- water afvoer op de Rijn. Tot in Rotterdam kon aan de Rijn de typische geur worden waargenomen van het afvalwater uit de mijnbouw en de industrie.


Compartimentering van het Oberhausen gemaal met in het midden de zuigkamer en aan iedere kant de pompkamers. Het gemaal krijgt 14 pompen met een gezamenlijke capaciteit van 16 m3


per seconde.


In de zestiger jaren zijn in het stroomgebied van de Emscher verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties in de gebruik ge- nomen en is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Inmiddels zijn de mijnbouwactiviteiten in het gebied stilgelegd en zijn de industriële lozingen gestopt. In de tachtiger jaren begonnen de deelstaat Noord-Rijn Westfalen en het Emschergenossen- schaft na de denken over de revitalisatie van de rivier. De af- voer van rioolwater bij extreme regenval vormde een belangrijk onderdeel van de uitwerking van het herstelplan.


De rechthoekige betonelementen waarmee het laatste stuk van de dubbele rioolbuis wordt aangelegd met een doorsnede van 2,45 x 2,25 m.


naar de monding van de Emscher op de Rijn. Onderdeel van dit traject is het superioolgemaal Oberhausen waar het riool- water 40 meter omhoog gepompt gaat worden.


Groene zone door Roergebied


De aanleg van het superriool maakt deel uit van een master- plan om het Roergebied leefbaarder te maken en de Emscher rivier zoveel mogelijk te herstellen. Het aanvankelijk plan voor- zag in 2006 nog prestigieuze nieuwbouwprojecten langs de rivier waarmee het rivierherstel betaald zou kunnen worden. De fi nanciële crisis gooide roet in het eten maar toch wist het Emschergenossenschaft zo’n 4,5 miljard euro bij elkaar we- ten te brengen om de Emscher te ontwikkelen als een groene ader door het Roergebied.


Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van de Emscher is het vergroten van de afvoercapaciteit bij hevige regenval. Daarvoor zal de dijk aan een kant worden terugge- legd voor de aanleg van uiterwaarden. Hierdoor kan de zijrivier van de Rijn bij hevige regenval meer water afvoeren. Echter die afvoer is onvoldoende om wateroverlast in het Roergebied te voorkomen. Daarom bedacht het Emschergenossenschaft om langs de rivier een super grote rioolbuis te leggen die het overtollige rioolwater kan afvoeren. Daarmee wordt niet alleen de rivier bij hevige regenval ontlast, het superriool zorgt er ook voor dat de waterkwaliteit van de rivier sterk verbeterd.


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 35


Vrij verval


Het begin van de rioolbuis bij Dortmund ligt 80 m hoger dan het eindpunt bij de Rijn. Om de buis toch onder vrij verval te kunnen aanleggen, worden drie rioolgemalen ge- bouwd die het rioolwater op een hoger niveau brengen. Het verval in de rioolbuis bedraagt 1,5 m per kilometer. De eerste twee rioolgemalen zijn al klaar en zijn al deels in gebruik genomen. De laatst, die nu bij Oberhausen wordt afgebouwd, is de grootste en brengt het rioolwater 40 m omhoog. Ook de laatste drie kilometer van de rioolbuis is nog in aanleg. De rioolbuis is dubbel uitgevoerd met twee rechthoekige kanalen van 2,45 hoog en 2.25 m breed. In 2020 moet de hele superrioolbuis klaar zijn en zal de waterkwaliteit van de Emscher nog verder verbeteren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48