This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Verwijdering van medicijn- resten met zeolieten en gebruikt wc-papier


Waterschap Vallei en Veluwe heeft aangekondigd op rwzi Ede een proef te gaan doen met het nazuiveren van het effl uent met actief kool dat is vervaardigd uit de cellulo- se van gebruikt wc-papier. TU Delft heeft een onderzoek gestart om hetzelfde te gaan doen met zeolieten. In het kader van het AdOx-project onderzoekt de universiteit welke zeolietensoort het meest geschikt is en hoe de kor- rels geregenereerd kunnen worden en opnieuw kunnen worden ingezet voor het adsorberen van de resterende microverontreinigingen in het rwzi-effl uent.


Adviesbureau Sweco heeft aangekondigd de Duitse er- varing met ozonfi ltratie bij het nazuiveren van rwzi-effl uent geschikt te maken voor de Nederlandse situatie.


Chemours hoeft FRD903- lozing voorlopig niet verder te beperken


De Haagse rechtbank heeft een beroep afgewezen van drink- waterbedrijf Oasen tegen een lozingsvergunning van de pro- vincie Zuid-Holland voor het bedrijf Chemours. In de aange- scherpte lozingsvergunning is Chemours gehouden aan een jaarvracht van 2.035 kilo FRD903. De rechtbank oordeelde dat deze jaarvracht gerechtvaardigd is op grond van de be- schikbare gegevens over de milieurisico’s van FRD903 op het moment van de afgifte van de vergunning. Oasen bepleitte een verdere reductie van de jaarvracht naar 500 kilo.


Inmiddels is nieuwe informatie beschikbaar over de milieurisi- co’s van FRD903 en de provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuwe ambtshalve aanscherping van de vergunning. De pro- vincie hoopt daarmee de jaarvracht alsnog verder omlaag te krijgen.


Onderzoek watergebruik industrieterrein Chemelot


USG Industrial Utilities en Sitech Services zijn een onder- zoek gestart naar de mogelijkheden om het afvalwater op het industrieterrein Chemelot bij Geleen, opnieuw te kunnen gebruiken. De bedrijven willen hun afhankelijkheid van het Julianakanaal voor de watervoorziening verminderen. Het onderzoek is ingegeven door de verwachting dat de Maas in de zomer steeds minder water gaat afvoeren.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Witte- veen+Bos dat onder meer kijkt naar de mogelijkheid om het effl uent van de industriële afvalwaterzuivering na te behande- len met een waterharmonica of met een One-Step fi lter.


Personalia


Frank Tillmann heeft bij Colubris op 1 september de rol van algemeen direc- teur overgenomen van eigenaar Gertie van den Hurk, Tillmann was CEO bij Royal Eijkelkamp.


Wim Kuijken heeft aangekondigd dat hij in november met pensioen gaat als Deltacommissaris.


Erik Keulers is voorgedragen als secre- taris-directeur van Waterschap Limburg. Hij is afkomstig van de gemeente Oss.


Bart Heijermans is benoemd tot lid Raad van Bestuur van Boskalis. Hij heeft leidinggevende functies vervuld onder meer bij Helix Energy Solutions en Shell.


Niels Hartog is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Association of Hydrogeo- logy (IAH). Hij is hydroloog bij KWR.


Lennart Silvis, Lisette Heuer en Djeevan Schiferli zijn bij de Business line water van Royal HaskoningDHV aan de slag gegaan, als respectievelijk Global Direc- tor Water Partnerships en Business


Development, Global Director Flood Resilience en Digitaal Water Lab.


Karin van Nistelrode en Ewout van Galen vormen tijdelijk de directie van het Netherlands Water Partnership tot een opvolger is gevonden voor voor- malig directeur Lennaart Silvis.


Erik Wagener en Eric Withaar vormen de nieuwe directie van het Hoogwater- beschermingsprogramma (HWBP). Zij zijn de opvolgers van Richard Jorissen en Erik Kraaij.


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/personalia 8 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48