This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT


Beekherstel, zoals hier in Overijssel, is één van de maatregelen die meetellen voor een betere ecologische waterkwaliteit en dus voor de KRW-doelen.


Nederland hekkensluiter Nederland staat voor een fi kse uitdaging. In de analyse die het Europees milieuagentschap in 2012 maakte van de eer- ste reeks stroomgebiedbeheerplannen, staat een ‘zwarte’ tabel, waarop ons land hekkensluiter is, samen met Bel- gië en Polen. In de tweede reeks SGBP’s, die in 2015 zijn gepubliceerd (periode: 2016-2021), is aangegeven dat 25 tot 42 procent van de oppervlaktewateren voldoen aan de biologische parameters, zoals waterplanten en vissen, maar dat slechts enkele waterlichamen voldoen aan alle parame- ters van de ecologische toestand. Dit werd in 2016 bevestigd door de ex-ante beleidsstudie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In juli gaf een analyse van het Europe- se milieuagentschap aan dat dit beeld voor grote delen van Europa geldt.


In Nederland zelf voldoen slechts twee van de 697 rivieren en meren die voor de KRW zijn aangemeld, aan alle normen. “Op de biologische waterkwaliteit scoren we als een van de slechtste in Europa”, zegt onderzoeker Frank van Gaalen van het PBL. “Op chemische kwaliteit zijn we een middenmo- ter. Maar vooral de biologie is in veel wateren bepalend voor de slechte eindscore.” In Europa staat Nederland voor een zware klus, “maar op veel maatlatten boeken we beslist voor-


18 WATERFORUM NR 5


uitgang”, geeft Van Gaalens collega Willem Ligtvoet een niet onbelangrijk lichtpuntje. “Aan de andere kant staat van de veertig zoetwatervissen in ons land bijna de helft op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Daar zit weinig verbetering in.”


‘One out, all out’ De abominabele score in 2012 was voor een deel te wijten aan het ‘one out, all out’-principe van de KRW. Wordt er slecht gescoord op maar één parameter, dan geldt voor het hele waterlichaam dat er geen goede ecologische toestand is. “Vanuit de optiek van een goede biologische waterkwaliteit


Willem Ligtvoet (PBL): “Vanuit de optiek van een goede biologische


waterkwaliteit is ‘one- out-all-out’


een logische keuze, maar het is wel een streng systeem.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48