This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE WaterCampus Leeuwarden gastheer van European Water Tech Week


Verbinding van wereldwijde waterhubs


Door Jac van Tuijn


Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa, laat ook de watersector niet ongemoeid. Het is voor de WaterCampus Leeuwarden een goede gelegenheid om alle registers open te


trekken en een internationale waterweek te organiseren. Het


centrale thema is de verbinding van alle waterhubs in de wereld. Leeuwarden is zo’n hub waar overheid, bedrijven en onderzoekers samen vraaggestuurd op zoek zijn naar nieuwe waterbehandelingstechnieken. Tijdens de Europese watertechnologieweek in Leeuwarden komen andere waterhubs uit de wereld vertellen hoe zij dat doen.


De internationale watertechnologiesector gaat voor het eerst kennismaken met de European Water Tech Week Leeuwarden (EWTW 2018). Tijdens de waterweek komt de internationale watertechnologiesector bij elkaar en zullen waterhubs vanuit de hele wereld aanwezig zijn om kennis en ervaring uit te wisselen. De sector is steeds meer georganiseerd in hubs waar overheden, leveranciers en gebruikers samenwerken aan nieuwe concepten die oplossingen bieden voor toekomstige watervraagstukken, zoals toenemende waterschaarste, groei- ende wereldbevolking en verstedelijking. De Watercampus Leeuwarden is zo’n knooppunt met onder meer het onder - zoeksinstituut Wetsus waar samen wordt gewerkt met 150 bedrijven en ruim 20 kenniscentra. Verder zijn ook de Water Alliance en het Water Application Centre op de campus ge- vestigd.


Goed voorbeeld doet goed volgen De Watercampus in Leeuwarden heeft internationaal een sterke reputatie en is een voorbeeld voor de vorming van watertechnologiehubs elders in de wereld. Een van de gro- tere is het Global Water Center in Milwaukee, Verenigde Staten. Deze hub lijkt sterk op het concept van de Friese watercampus omdat het instituut over een eigen fysieke locatie beschikt van waaruit onderzoek plaatsvindt en leve- ranciers en gebruikers samenwerken aan nieuwe technolo-


44 WATERFORUM NR 5


gieën. Bij andere hubs in de wereld gaat het meer om een organisatorische clustering van onderzoeksinstituten en be- drijven. Tijdens de waterweek zijn vertegenwoordigers aan- wezig van hubs uit Singapore, China, Israël, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea.


Wereldwijde verbindingen


De aanwezigheid van de verschillende hubs geeft de gele- genheid om te kijken hoe de hubs meer kunnen samenwer- ken. “Een belangrijke vraag die daarbij centraal staat”, vertelt directeur Hein Molenkamp van Water Alliance, “is hoe multi- disciplinair zo’n samenwerking kan zijn”. Molenkamp heeft de afgelopen jaren veel hubs bezocht en met de meeste heeft Water Alliance inmiddels een goede band opgebouwd. “Ook die hubs beseffen dat de oplossingen die de maatschappij nodig heeft, niet alleen technisch zijn”, aldus Molenkamp. Hij verwacht dat de vertegenwoordigers van de hubs dit onder- werp in Leeuwarden zeker zullen agenderen tijdens de vele sessies. Ook hoopt hij dat aanwezige bedrijven tijdens de waterweek nieuwe connecties opdoen en ontdekken dat de andere hubs in de wereld unieke kansen bieden om in die landen markten te ontwikkelen.


Internationaal podium Het traditionele jaarcongres van Wetsus is tevens onderdeel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48