This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


In de grootste Deltagoot ter wereld zijn bij Deltares onlangs testen gedaan met de golfdempende effecten van wilgen.


niet zomaar in het buitenland kunnen ophalen. “De delta- vraagstukken worden steeds complexer en je hebt steeds meer vakgebieden nodig om tot goede oplossingen te ko- men”, licht Smits toe. Als voorbeeld noemt hij de gezondheid.


“Jaarlijks sterven volgens de Wereldbank negen miljoen men- sen in de wereld aan gezondheidseffecten die gerelateerd zijn aan water en bodem. Kijk ook naar de relatie tussen de voed- selvoorziening en waterschaarste. Op al die terreinen willen we ons inzetten. Maar ook onszelf de vraag stellen: hoe krijg je de oplossingen gerealiseerd? Daarvoor kijken bij ons gam- ma-onderzoekers met de beta-onderzoekers mee naar de mogelijke implementatie.”


Geen KNMI Deltares heeft in 2016 het iD-lab geopend, een ultramoder- ne datascience-kamer waar experts en beleidmakers de be- schikking hebben over actuele wereldwijde data, waarmee ze


watervraagstukken kunnen visualiseren. Op grote schermen kan met de data worden geëxperimenteerd en kunnen mo- dellen worden gemanipuleerd. Smits ziet voor deze experi- menteeromgeving een grote toekomst. “Satellieten houden de aarde steeds nauwkeurig in de gaten en daardoor kunnen wij steeds sneller adviseren bij rampen.” Toch zal Deltares volgens hem nooit een KNMI worden. “Onze omgeving is niet operationeel inzetbaar. We kunnen inmiddels wel de impact van een orkaan voorspellen en voorzien of dijken zullen door- breken en wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld de recente droogte voor ons land. Maar een code Rood afgeven, zoals het KNMI voor het weer doet, zo ver komt het bij ons niet. Wij richten ons op het ontwikkelen van de tools, niet op de operationele inzet ervan.”


Nummer één in de wereld


Het aantal onderzoeksopdrachten uit het buitenland groeit bij Deltares gestaag. Inmiddels haalt het instituut 30 procent van de omzet uit het buitenland. De klimaatverandering en de verstedelijking van delta’s zullen de kennisvraag vergroten en Deltares verwacht dat de buitenlandse omzet zal stijgen naar 40 procent. “We willen als onderzoeksinstituut op ons gebied nummer één zijn in de wereld, we willen impact hebben en we willen bijdragen aan de vergroting van de export van de Nederlandse watersector”, zo vat Smits de ambities van Del- tares kort samen. De opensource-ontwikkeling van nieuwe tools gaat daarbij volgens hem een belangrijke rol spelen. Een open netwerk, waarbij Deltares als regisseur het onderzoek en de fi nanciering ervan aan elkaar breit, zo schetst Smits de toekomst.


De offi ciële opening van het iD lab in aanwezigheid van een Amerikaanse delegatie van het World Resource Institute.


“We hebben heel veel software ontwikkeld die wereldwijd via ons opensource-netwerk al door 18.000 onderzoekers wordt gebruikt. Dat is een enorme community en die groeit nog steeds. Onder de gebruikers van onze software zitten


14 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48