This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: RIOLERING De riolering als energiebron Alles op de schop? Door Esther Rasenberg


Nederland moet in rap tempo het verbruik van aardgas verminderen en dus wordt naarstig gezocht naar alternatieve energiebronnen. Energie uit het riool kan deel gaan uitmaken van de nieuwe energiemix. Maar wat betekent dat voor ons huidige riool- stelsel? Moet het huidige systeem dan volledig op de schop of zal het zo’n vaart niet lopen?


Als het gaat over energie uit het riool, wordt meestal bedoeld: de productie van biogas en ‘riothermie’, het benutten van de (relatieve) warmte van het rioolwater. “Er bestaat ook een the- oretische mogelijkheid om energie uit het riool te winnen door het plaatsen van turbines in de rioolbuizen”, zegt professor Francois Clemens, hoogleraar Sanitary Engineering aan de TU Delft. “Maar”, voegt hij meteen toe, “het nadeel is dat je dan een groter risico krijgt op overstromingen en bovendien stuit je zeer snel op allerlei praktische problemen, zoals ver- stoppingen. Rioolwater is immers niet schoon. Met het plaat- sen van turbines wordt in Nederland dus terecht amper iets gedaan.”


Wel wordt in ons land momenteel volop geëxperimenteerd met riothermie en biogas. Zo realiseerde het bedrijf DeSaH in een woonwijk in Sneek een systeem dat lokaal biogas pro- duceert uit zwart water en keukenafval. En onlangs startte woningcorporatie RWS in Goes met een experiment met riothermie. Tijdens die proef worden zestig appartementen verwarmd met warmte die is teruggewonnen uit het riool.


Woningcorporatie RWS legde in het Zeeuwse Goes nieuwe, experimentele riolering aan, waarmee zestig appartementen verwarmd kunnen worden.


Maarten Sas (RWS): “Voor riothermie is een hoge fl ow nodig en die vind je in stedelijk gebied.”


26 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48