This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE


Deltares viert 10-jarig bestaan


Onderzoeksinstituut Deltares bestaat tien jaar en dat wordt gevierd. WaterForum sprak met Maarten Smits, directeur van dit gere- nommeerde instituut. Een gesprek over het belang van fundamenteel onderzoek, internationale kansen, de rol van het Nederlandse bedrijfsleven. En over geld: ondanks forse bezuinigingen bleef Deltares overeind en gloort er nu een veelbelovende toekomst.


Worstelen met de Europese Kaderrichtlijn Water


De waterkwaliteit in Nederland verbetert, maar de doelen van de Kaderrichtlijn Water worden lang niet overal gehaald. De strenge ‘one-out-all-out’-beoordeling maakt verbe- teringen nauwelijks zichtbaar. Echter, al over een paar jaar moeten de defi nitieve plannen zijn gesmeed om de Europese doelen te halen. De hoogste tijd om een eindsprint in te zetten.


Zes robuuste watertechnieken getest op militair kamp


In zes containers op de Smart Base- locatie van Defensie in Soesterberg staat de nieuwste Nederlandse watertechnologie opgesteld, waarmee moet worden aange- toond dat het mogelijk is om bij vredes- missies het watergebruik op een militair kamp met 80 procent terug te dringen. WaterForum maakte er een fotoreportage.


12


THEMA RIOLERING: Het riool in de toekomst


Nederland moet van het gas af en zoekt naar alternatieve energiebronnen. Energie uit het riool kan een deel zijn van de nieuwe energiemix. Wat betekent dat voor ons huidige rioolstelsel? Verder in dit thema: Enschede houdt door ‘ontmenging’ van het riool niet alleen de voeten droog, maar wordt ook groener en koeler.


Drinkwaterwet houdt innovaties tegen


Ondernemers in de watertechnologiesector lopen tegen de Drinkwaterwet aan als ze hun innovaties grootschalig en collectief willen toepassen. Zo mag een Amsterdams hotel geen water- en energiebesparende Upfall Shower plaatsen en krijgt een waren- huis geen toestemming om regenwater op te vangen en in de toiletruimtes te gebruiken. Lijdt de wetgever aan koud- watervrees?


17


22


Internationale uitrol voor Bouwen met de natuur


Een building-with-nature-oplossing, zoals de zandmotor of de kleirijperij, is per defi nitie sterk locatie-afhankelijk. Er is geen vaststaande formule. De vernieuwde richtlijn van EcoShape is daarom vooral een verzameling mooie voorbeelden, concepten en principes die in verschillende fases van een project nuttig kunnen zijn.


26


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column


Kennis naar kassa - vervolg ‘Super-sized’ riolering Enschede


6


11 16 30


38


Monsterklus rioolgemaal Oberhausen In de Praktijk: riolering Leeuwarden Water Week Bedrijvenregister


42


34 36 44 46


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48