This page contains a Flash digital edition of a book.
INNOVATIES


Drinkwaterwet staat grootschalige en collectieve technologie-innovaties niet toe Koudwatervrees? Door Adriaan van Hooijdonk


Ondernemers in de watertechnologiesector lopen tegen de Drinkwaterwet aan als ze hun innovaties grootschalig en collectief willen toepassen. Zo mag een Amsterdams hotel geen water- en energiebesparende Upfall Shower plaatsen en krijgt een warenhuis geen toestemming om regenwater op te vangen en in de toiletruimtes te gebruiken. “Aanpassing van de Drinkwaterwet is essentieel”, stelt scheidingstechnoloog Albert Jansen van Hemel(s)water. Lijdt de wetgever aan koudwatervrees?


Een douche die geen tien maar één liter water per minuut verbruikt. Dat zet nog eens zoden aan de dijk om het water- en energieverbruik in westerse landen te reduceren. Douchen heeft daar met 40 procent immers een groot aandeel in. De introductie van het eerste prototype van de Upfall Shower in 2015 kreeg dan ook veel aandacht in de media.


Producent Beter Bad gebruikt relatief eenvoudige techno- logie. Zo zit er in de douchebak van de Upfall Shower een zichtbaar reservoir om het water op te vangen. Vervolgens gaat het via de pomp door een fi lter, en wordt het omhoog getransporteerd. Onderweg desinfecteert een uv-lamp het water op microniveau, een techniek die werd afgekeken van waterzuiveringsinstallaties en zwembaden. Daarna gaat het water naar de douchekop, een grote regendouche van 30 centimeter. Daaruit valt het met 30 liter per minuut naar


Albert Jansen (Hemel[s]water): “Gevaar voor


de volksgezondheid is niet het juiste argument. Want dan zouden mensen thuis toch ook geen Upfall Shower mogen gebruiken?”


38 WATERFORUM NR 5


beneden. Per minuut wordt één liter water toegevoegd, zodat de waterstraal schoon en op temperatuur blijft.


Geweldige innovatie, zou je toch denken? Het Hajé-hotel in Joure plaatste in 2016 dan ook als eerste hotel in Nederland de water- en energiebesparende douche. Een paar weken later stond echter de Inspectie ILT op de stoep en moest het hotel de douche verwijderen op last van een dwangsom. En een Amsterdams hotel met de ambitie om energieneutraal te zijn, mag de douche vooralsnog ook niet plaatsen.


Hemelwater opvangen


Een ander voorbeeld van een waterbesparende innovatie is Hemel(s)water van scheidingstechnoloog Albert Jansen, die achtendertig jaar voor TNO heeft gewerkt. Twee jaar geleden won hij met Hemel(s)water uit 160 initiatieven de Challenge ‘Stad van de Toekomst’. Het systeem vangt hemelwater op in een tank op het dak. Een Ultra Filtratie (UF)-membraan zuivert het water waarna het in een onderliggende tank wordt opgeslagen.


Jansen wil na succesvolle pilots graag de markt op met zijn systeem. Belangstelling genoeg. Maar een warenhuis krijgt volgens hem vooralsnog geen toestemming van het minis- terie van I&W om het systeem op het dak te plaatsen. Hoe kan dit in een tijd waarin droogte en waterschaarste de krantenkoppen domineren? En overheid en drinkwaterbedrij- ven oproepen om zuinig om te gaan met water?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48