This page contains a Flash digital edition of a book.
Relinen met de spraymethode met roterende kop of borstel


Het relinen van de standleiding is uitermate geschikt als alter- natief voor het vervangen van standleidingen. Standleidingen die minder goed bereikbaar zijn, worden door relinen vaak binnen één dag al gerenoveerd. Deze techniek is toepas- baar op verschillende materialen, ook op asbestleidingen. Door het spuiten van een specifieke coating in de bestaande standleiding, wordt er een compleet nieuwe binnenwand in de standleiding gecreëerd. De standleiding is na het relinen weer als nieuw.


Relinen met roterende spray kop of borstel Om rioolleidingen te renoveren door te relinen maakt R. van der Wal Riooltechniek gebruik van twee methodes. De spray- techniek is op basis van een roterende kop met rietjes, de af- standhouders en de tweede methode is een borsteltechniek. Beide methodes zijn efficiënt en hebben hun eigen voordelen.


R. van der Wal Riooltechniek gebruikt de spraytechniek met roterende kop bij verticale buizen, bijvoorbeeld bij het relinen van hemelwaterafvoer waarbij er geen andere aansluitingen op de buis aanwezig zijn. Het voordeel van deze methode is dat na drie lagen van in totaal 3 mm de buis weer als nieuw is.


De borsteltechniek gebruikt R. van der Wal Riooltechniek vooral bij buizen, waar rondingen, hoeken en beschadigingen extra aandacht behoeven. Bij deze methode zijn er meer


24 WATERFORUM NR 5


lagen over elkaar nodig, gemiddeld 6-10 lagen. Door de coa- ting zeer dun aan te brengen kan er uiterst zorgvuldig wor- den gewerkt en is de buis weer als nieuw. Dankzij de borstel worden alle hoeken en ander aansluitingen op de buizen zorgvuldig meegenomen. De borsteltechniek is uitermate ef- ficiënt voor ook de moeilijker bereikbare plekken


Coating


De coating heeft een zeer korte droogtijd en is geschikt voor alle type buismaterialen, zoals de gebruikelijke kunststof- soorten, maar ook beton, vezelcement, gres en alle metalen. De speciale kop waarmee de coating worst aangebracht, zorgt voor een perfecte hechting van de coating op het volle- dige oppervlak van de buis.


In Nederland zijn er twee bedrijven die gecertificeerd zijn om te kunnen werken met de borstelmethode. Een van deze bedrijven R. van der Wal Riooltechniek.


R. van der Wal Riooltechniek B.V. Gooiland 10a


1948 RC Beverwijk


T 0251 - 24 85 18 E info@rvdwalriooltechniek.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48