This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels aangelegd


Bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen wordt vaak geboord door kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden. Het is zaak die boorgaten goed af te dichten, maar dat gebeurt vaak niet. Dat concludeert de In- spectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een inspectie bij dertien boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieure- gels, waardoor de grondwaterkwaliteit kan worden aange- tast. Acht van de elf bedrijven hangt inmiddels een dwang- som boven het hoofd en de ILT zal boorbedrijven die ernstig in de fout gaan, van de markt weren.


Miljoenen nieuwe toiletten in India met Nederlands startgeld


Drijvende tunnel voor vliegveldeiland in Noordzee


Een drijvende tunnel kan een goede optie zijn om een even- tueel vliegveld in de Noordzee te verbinden met het vaste- land. Dat stelt Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft, in een reactie op de nieuwe plannen voor de aanleg van een vliegveld in de Noordzee. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar de mo- gelijkheid om Schiphol te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee.


TU Delft werkt al samen met een Chinees bouwbedrijf bij een onderzoek naar een soortgelijke constructie voor een ver- binding van het eiland Hainan met het Chinese vaste land. In Noorwegen zijn de plannen voor een drijvende tunnel het meest concreet. De 1100 km lange kustweg gaat vrijge- maakt worden van veerdiensten en voor de passage van het Sognefjord wordt serieus onderzoek gedaan naar de optie van een drijvende tunnel.


Waste, Amref en Aqua for All hebben eind mei in het bij- zijn van premier Mark Rutte tijdens een handelsmissie aan India een contract getekend met de Indiase-Nederlandse organisatie Finish Society voor de bouw van miljoenen nieuwe toiletten. De Nederlandse partijen leggen start- geld in, zodat kleine subsidies verstrekt kunnen worden aan lokale commercieel rendabele sanitatieprojecten die institutionele beleggers moeten aantrekken om te komen tot een totaal investeringsbedrag van 100 miljoen euro.


Finish heeft in India al 700.000 nieuwe toiletten gerea- liseerd en een sanitatiemarkt opgezet die goed is voor 5000 banen. Om deze aanpak wereldwijd te kunnen opschalen, willen WASTE, Amref Health Africa en Aqua for All het sluiten van soortgelijke partnerschapsovereen- komsten uitbreiden naar zes andere landen, waaronder Kenia, Oeganda, Ethiopië, Tanzania en Bangladesh.


Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven


Tekening van een drijvende tunnel voor een Noorse snelweg door het Sognefjord.


Rijkswaterstaat gaat deze zomer bij 70 bedrijven kijken of de lozingsvergunningen nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Aanleiding zijn de recente lozings- incidenten met onder meer pyrazool en GenX-stoffen en de vragen hierover in de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat wil aan de hand van het onderzoek bij de 70 bedrijven er- achter komen of de vergunningen nog actueel, adequaat en volledig zijn. Uiteindelijk wil RWS naar een generieke aanpak voor een controle van alle 800 bedrijven met een lozingsvergunning.


WATERFORUM JUNI 2018


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48