This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE


Trotse lancering van een samenwerking die moet leiden tot een eerste Coastar-pilot voor de ondergrondse opslag van zoet regenwater voor Zuid-Hollandse tuinders in de brakke bodem. De samenwerking bestaat vooral uit bestuurders. Geen krachtige commerciële ondernemer die de toepassing wereldwijd kan verzilveren.


Een van de doelstellingen van de deelsector TKI Watertech- nologie uit de Topsector Water en Maritiem is om de lijn van kennis naar kassa te verkorten. Het beperken van de ont- wikkeltijd moet bijdragen aan de ambitie van de TKI Water- technologie om in 2020 wereldwijd tot de top-3-spelers voor watertechnologie te horen, valt te lezen in de Kennis en In- novatieagenda 2018-2021, die in eind vorig jaar verscheen. Hoe die top-3 eruit zou kunnen zien, is in de rapportage niet gedefi nieerd. In de meest recente Kennis- en Innovatieagen- da stelt het TKI dat ze zich ook inzet op marktleiderschap op nichemarkten.


Hevige concurrentie Volgens de technologie-experts zijn de Nederlandse ambities groot, maar moeten we de buitenlandse concurrentie niet on- derschatten. Jans verwijst naar West-Europa, de Verenigde Staten, Japan, Korea en China. “Het grote geld kan bo- vendien alleen worden verdiend in technologisch redelijk ontwikkelde landen, zoals de landen van de concurrenten en delen van het Midden-Oosten, delen van Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, India en Australië.” Het succesvol wereldwijd vermarkten van watertechnologie vraagt bovendien om een specifi eke benadering en organisatie. “Ik denk dat er in Nederland een grote behoefte is aan organisaties die in staat


Groei van Nederlandse export watertechnologie De omzet van de export van watertechnologie is in 2017 naar verwachting 2,7 miljard euro. Dat blijkt uit de Water- sector Export Index (WEX) die in april dit jaar bij het Nether- lands Water Partnership is verschenen. Nederlandse wa- tertechnologiebedrijven verwachten voor 2018 een groei van gemiddeld 14 procent. Maar liefst 93 procent van de bedrijven ziet de toekomst op het gebied van wateractivi- teiten met vertrouwen tegemoet.


Volgens de Nederlandse Water Monitor die door Ecorys is opgesteld, haalde de sector in 2014 een buitenlandse jaaromzet van 3,2 miljard euro. Op dit moment loopt in op- dracht van de Topsector Water een nieuwe studie naar de exportcijfers.


zijn dit soort innovaties met succes wereldwijd te introdu- ceren. Het gaat nu vaak nog te traag. De concurrentie zit immers niet stil“, waarschuwt Roeleveld. Ook TKI-bestuurs- voorzitter en PWN-directeur Joke Cuperus ziet geen reden om achterover te leunen. Toen zij in november 2017 het stok- je overnam van Roelof Kruize, stelde ze dat de uitdagingen


WATERFORUM JUNI 2018 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48