This page contains a Flash digital edition of a book.
Wanneer is het huren van zuiveringsapparatuur een betere keuze?


Door Veolia Water Technologies - Mobile Water Services


De farmaceutische sector stelt hoge eisen aan proceswater. De aanvoer moet verzekerd zijn en de zuiveringsprocessen moeten zorgen voor een hoge kwaliteit. Investeringen in de waterinfrastructuur zijn cruciaal voor de producenten van genees- middelen. Maar wanneer is het beter om apparatuur te huren in plaats van zelf aan te schaffen? Veel farmaceutische bedrijven maken al gebruik van huurmodellen.


Een afgekeurde productbatch als gevolg van onzuiver water, kan bij een farmaceutisch bedrijf al snel leiden tot een op- brengstdaling van een miljoen euro. In de farmaceutische sector gelden daarom strenge eisen aan de waterkwali- teit. Daarnaast kijken toezichthoudende instanties of iedere fabriek voldoet aan een ‘User Requirement Specifi cation’ (URS), waarin de kwaliteit van het toevoerwater, het water- volume en de noodzakelijke zuiveringsstappen zijn gedefi - nieerd. In speciale Farmacopee handleidingen is wettelijk vastgelegd waaraan de bereiding van geneesmiddelen moet voldoen. Binnen de fabrieken wordt water op veel plekken


gebruikt en is het belangrijk om het risico van microbacteriële groei en verslechtering van de waterkwaliteit te beheersen.


Meerstaps zuiveren De Amerikaanse en Europese versies van de Farmacopee handleiding benadrukken drie belangrijke, meetbare varia- belen in de waterzuivering: geleidbaarheid, totale organische koolstof (TOC) en hoeveelheid bacteriën. Voor een farma- ceutisch bedrijf is de Waterzuivering een meerstaps proces. Hierin zijn omgekeerde osmose (RO) en continue elektro- deïonisatie (CEDI) de twee kernprocessen voor het verlagen van de geleidbaarheid en TOC. Het ongezuiverde toevoerwa- ter moet doorgaans worden voorbehandeld om de RO- en CEDI-eenheden te beschermen. Dit omvat doorgaans ont- harding en een behandeling om vrij chloor te verwijderen. Sommige bedrijven kiezen ervoor om een extra nabehan- deling te installeren, zoals ultrafi ltratie (UF), om endotoxinen uit het water te verwijderen, of ultravioletdesinfectie, als extra maatregel die de meest voorkomende bacteriën doodt die via het systeem zijn binnengedrongen.


Aanvoerwater


Een aanvullende voorbehandeling kan noodzakelijk zijn, af- hankelijk van de hardheid van het ongezuiverde aanvoerwa- ter. Die hardheid kan lokaal sterk verschillen. Zo heeft het water in het Engelse Suffolk en Norfolk een zeer hoge ge- leidbaarheid van ongeveer 1000 µS/cm, terwijl de hardheid in Schotland met 80-120 µS/cm fors lager is. De Amerikaan- se Farmacopee handleiding vereist een geleidbaarheid van water die lager is dan 1,3 µS/cm bij 25 ºC. Hiervoor is een uitgebreide voorbehandeling van het ongezuiverde toevoer- water noodzakelijk, voorafgaand aan RO en CEDI.


26 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48