This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Einde aardgas, begin TEO


Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een be- langrijke rol spelen om Nederlandse woningen en kantoren aardgasvrij te maken. Vooral in combinatie met een bode- menergiesysteem. Maar voor de realisatie van grootschalige toepassingen zijn veel partijen nodig, zo bleek op een bij- eenkomst van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Stowa, begin juni. Voor nieuwbouw is de plicht voor de aan- leg van gasaansluitingen vervallen en naar verwachting zal alle nieuwbouw gasloos worden. In 2016 is al een rapport verschenen waaruit blijkt dat TEO minimaal in 12 procent van de warmtevraag en in 54 procent van de koudevraag in Nederland kan voorzien.


Warmte uit stadsgracht TEO is al op een aantal plaatsen gerealiseerd, bleek op de bij- eenkomst. Een voorbeeld is het woonzorgcentrum Torckdael in Wageningen, dat wordt verwarmd met water uit de stads- gracht. Door de onttrekking van warmte aan de stadsgracht koelt het oppervlaktewater af met twee graden, waardoor het water in de gracht gaat circuleren. Dit heeft als neveneffect dat de waterkwaliteit verbetert en het koelere water bijdraagt


In de zomer (rechts) wordt het warme oppervlaktewater gebruikt om aan de warmtevraag te voldoen, en tegelijk wordt de warmte gebruikt om het water in de ondergrond op te warmen. In de winter (links) wordt het warme water in de ondergrond gebruikt om aan de warmtevraag te voldoen (bron: IF Technologies).


aan de vermindering van hittestress. De realisatie bleek een- voudig, omdat er slechts twee partijen waren die met elkaar tot overeenstemming moesten komen: de waterbeheerder en de vastgoedeigenaar. Maar bij toepassing op grotere schaal wordt de afstand naar het oppervlaktewater groter en zijn er meer partijen bij betrokken. De realisatie wordt dan een stuk ingewikkelder, luidde een van de conclusies.


Wie gaat betalen De grote vraag is wie voor de aanleg gaat betalen. Als dat niet de waterbeheerder is, dan blijven twee opties over: een collectieve openbare voorziening door de overheid of particu- liere voorzieningen door bedrijven. Of een combinatie, zoals in de stad Groningen, waar de gemeente en het waterbedrijf Groningen samen een warmtenet gaan aanleggen onder de naam Warmtestad.


Bij gelegenheid van de bijeenkomst reikte Stowa een hand- reiking uit voor waterbeheerders, gemeenten, eigenaren van gebouwen en energieleveranciers die met TEO aan de slag willen.


Van Oord viert 150-jarig bestaan


De Wihelminakade in Rotterdam was op 21 mei het toneel van een grote viering van het 150-jarige bestaan van bagger- bedrijf Van Oord. Bij gelegenheid werd het nieuwste schip van Van Oord, de Bravenes gedoopt. Met de doop voegde Van Oord het derde schip toen aan de vloot van subsea-rock-in- stallatieschepen waarmee onder water pijpleidingen, kabels en andere constructies tot 1500 meter diepte kunnen worden aangelegd.


In 1868 startte Govert van Oord in Werkendam de onderne- ming, die eerst grienden exploiteerde in de Biesbosch voor riet en rijshout. Vele fusies verder is Van Oord een multina- tionaal, met 4454 medewerkers, wereldwijd actief met 60 schepen in de baggersector, olie- en gassector, offshore en windenergiesector. In 2017 haalde het bedrijf een omzet van 1,53 miljard euro.


6 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48