This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE


Paques: Snelle ombouw tot Biopaq ICX De Zweedse bierbrouwerij Spendrups kampte met pro- blemen op de bestaande waterzuivering. De capaciteit van de EGSB-reactor was te laag om al het afvalwater te behandelen. Verder spoelde de biomassa uit, waardoor er verschillende malen bijgeënt moest worden, en werden de lokale lozingsnormen overschreden. Op basis van het beschikbare budget bleek ombouw van de EGSB-reactor tot de Paques Biopaq ICX een haalbare oplossing. Deze fl exibele variant van de Paques IC-technologie kan in be- staande systemen worden ingebouwd, waardoor de reac- tortank en veel leidingwerk hergebruikt kunnen worden.


De anaerobe zuivering van Paques bij Spendrups, met links de demo en rechts de Biopaq ICX.


Na een succesvolle demo werd de zuivering in slechts een maand omgebouwd. Na opstart werd besloten de demo aan te houden naast het nieuwe systeem, zodat er extra zuiveringscapaciteit beschikbaar is. De Biopaq ICX bij de Zweedse bierbrouwer heeft een reactorvolume van 620 kubieke meter en een capaciteit van 16 tpd COD.


Onder winterse omstandigheden bracht de


De door Nijhuis gebouwde industriële zuivering in Chili met rechts de hal met voorzuivering en actief slib fl otatie unit en in het midden de vloeivelden.


Nijhuis Industries: nieuwe Chileense zuivering binnen een jaar


Nijhuis Industries is nog steeds trots op de enorme snelle levering van een aerobe waterzuivering voor Agrosuper, een Chileense leverancier van dierlijk eiwit. Agrosuper wilde snel een waterzuivering op de Valdebenito-locatie, voor de ver- werking van varkensmest uit het omliggende gebied. Nijhuis Industries kreeg de opdracht om de nieuwe zuivering te bou- wen met onderdelen van een door Agrosuper uit gebruik ge- nomen zuivering, die 600 km noordelijker lag. In december 2015 startte Nijhuis met de bouw van de nieuwe zuivering, in september 2016 was deze klaar. Ruim voordat Agrosuper zijn nieuwe fabriek in Valdebenito opstartte.


De industriële zuivering bij Agrosuper Valdebenito is modulair gebouwd en bestaat uit een zeef, egaliseringstank, primaire fl occulatie-fl otatie (PFR 060 / GDF 36), biologische behan- deling (Bioctor) met aan de oppervlakte drijvende beluchters (Flex) en een geactiveerd-slib fl otatie-eenheid (GDF 36).


Canadese minis- ter Chris Ballard een bezoek aan de container met de NaFRAd installatie van Wetsus. De milieuminister werd ont- vangen door Wetsus-onder- zoekster Miriam Kuiper.


Wetsus: gaat voor hoofdprijs Wetsus is al door gedrongen tot de derde fase van de George Barley Water prijsvraag. De door de Everglades Foundation uitgeschreven prijsvraag in Florida is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe manieren om eutrofi e- ring van oppervlaktewater tegen te gaan. Wetsus draait nu - samen met negen andere overgebleven kandidaten - een pilot bij een sterk geëutrofi eerd meer in Canada. Het NaFRAd-systeem van Wetsus vangt de opgeloste fosfaat af met een ijzerhoudend adsorbent en de onopgeloste fosfaatdeeltjes worden ingevangen met een natuurlijk fl occulant. De natuurlijke fl occulanten maken het mogelijk de weggevangen fosfaatdeeltjes als meststof in de land- bouw in te zetten.


Binnenkort worden de vier winnaars bekendgemaakt die doorgaan naar de fi nale en kans krijgen hun pilotinstallatie op te schalen tot een echte installatie met een capaciteit 15.000 m3


per dag. WATERFORUM JUNI 2018 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48