This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE


De typische drukvaten van de eerste Ceremac-installatie in Andijk. Er zijn hoge verwachtingen voor de Ceremac, die door PWN Technologies wereldwijd wordt vermarkt en waarvan nu de eerste buitenlandse installaties in Singapore en Engeland in aanbouw zijn


Sneller naar de markt TKI Watertechnologie stelt zich ten doel vraaggestuurde, effi ciënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie te bevorderen, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast richt TKI Watertechnologie zich op het stimu- leren van publiek-private samenwerking in de waterketen om zo een hogere effi ciëntie van de ingezette middelen te bewerkstelligen.


Het TKI Watertechnologie wordt aangestuurd door het be- stuur van de stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology.


de Duitse markt voor slibverwerking. De verschillende experts zien verder serieuze mogelijkheden voor geavanceerde oxi- datie, waarbij met een nieuw type UV-reactor microvervuiling verwijderd kan worden zonder de toevoeging van oxidanten. Ook het in één stap met een membraan zuiveren van water uit verschillende bronnen wordt als kansrijk gezien. Het con- cept dat door Walter van der Meer werd bedacht, is door het bedrijfsleven binnen de TKI Watertechnologie verder ontwik- keld. Nadat het water met Multi-Source RO is gedeminerali- seerd, worden de voor drinkwater essentiële mineralen weer toegevoegd (zie ook Waterforum Magazine Februari 2018). Dankzij deze techniek wordt de kwaliteit van de drinkwater- bronnen minder belangrijk. En ook voor Pharmafi lter zal een grote sprong naar het buitenland waarschijnlijk niet lang meer uitblijven, verwacht Paul Roeleveld.


Topsector


Op dit moment onderscheidt Nederland zich op de wereld- markt vooral door het leveren van niche-technologie. Denk aan de oplossingen voor waterbehandeling van bedrijven als Biothane, Sweco, PWN, Paques, Pentair en Nijhuis. Hoewel de aanpak van het wereldwijd vermarkten van de watertech- nologie uit de TKI-kraamkamer soms best iets scherper mag, dragen de projecten zonder meer bij aan de specialistische Nederlandse kennis en kunde. “Dat de Topsector Water helpt, staat buiten kijf”, besluit Roeleveld.


Leon Korving, Wetsus: “Zodra de projecten


interessanter worden, trekken bedrijven deze projecten naar zichzelf toe en verdwijnen ze uit het beeld van de kraamkamer.”


WATERFORUM JUNI 2018 31


Paul Roeleveld,


Royal HaskoningDHV: “In Nederland is een grote behoefte aan organisaties die in staat zijn innovaties met succes wereldwijd te introduceren.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48