This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER


Aantal legionella-infecties wil niet omlaag


Meer aandacht voor de koude kant


Door Marga van Zundert


In 2017 liepen iets meer dan vierhonderd mensen in Nederland een legionella-infectie op, tweemaal zoveel als in 2012, zo wordt geconstateerd door het RIVM. Ondanks alle maatregelen lijkt de ziektelast te stijgen. Wat betekent dat? WaterForum sprak met een drietal deskundigen over de ernst van het probleem en de mogelijke oplossingen. Wordt het tijd voor nieuwe maatregelen?


Ondanks allerlei maatregelen lijkt het aantal legionellabesmet- tingen in Nederland te stijgen, constateert het RIVM. Een verklaring voor die stijging heeft de rijksdienst niet. Legionel- la-expert Hans Schoon, oprichter van Omegam Water, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, vermoedt dat de RIVM-cijfers zelfs nog veel rooskleuriger zijn dan de werke- lijkheid. “Er zit veel ruis op die cijfers, omdat ze afhangen van formele meldingen door artsen”, reageert hij. “Ik denk dat het werkelijk aantal patiënten nog steeds fors wordt onderschat. Vierhonderd meldingen per jaar betekent wellicht 400.000 in- fecties, een groot gezondheidsprobleem.”


En groeiend, volgens het RIVM. “Dat zou ik niet durven stel- len”, antwoordt Schoon. “Het is vooral een erg hardnekkig probleem. Wij vinden al jaren dat één op de vijf drinkwaterin-


stallaties die wij onderzoeken, is besmet. Daar zit geen duidelijke afname of stijging in.” En het gaat, benadrukt Schoon, bij zijn cijfers om echte risicolocaties, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, ho- tels, zwembaden en campings.


Hans Schoon, Omegam Water: “We ontdekken ook nog regelmatig nieuwe subtypes van Legionella met nieuwe eigenschappen en resistenties.”


WATERFORUM JUNI 2018 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48