This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


De Wakkere Dijk slaapt weer Munnikenland geeft ruimte aan de Waal


Op 12 januari bereikt de Rijn bij Lobith bijna het peil van 15 m. Op dat moment zag Munnikenland, bij Slot Loevestein langs de Waal, eruit als één grote watermassa. Als onderdeel van het Ruimte voor de Rrivier-programma is de winterdijk langs de Waal ter hoogte van de polder afgegraven en kan bij hoogwater het rivierwater de


polder instromen. Een heel stuk landinwaarts is een nieuwe win- terdijk aangelegd – de Wakkere Dijk – die ervoor zorgt dat het achterland van de polder, de Bommelerwaard, niet overstroomt. De twee kilometer lange nieuwe dijk is aangelegd met terrassen. Aan de voet is hij 350 meter breed en de dijk loopt trapsgewijze


Peilverschil op de Waal


Op 12 januari had de Rijn bij Lobith een peil bereikt van bijna 15 m, en dat staat bij Rijkswaterstaat te boek als ‘verhoogd’. Voor het eerst stond de hele polder onder water. In mei was het peil 6 meter lager en was de polder vrijwel drooggevallen. Bij extreem hoogwater - dat is het geval bij 16,5 m bij Lobith - zorgt deze ingreep stroomopwaarts richting Zaltbommel voor 11 cm peilverlaging.


Riviernatuur Het rivierwater stroomde tot diep in de polder in en zette fi etspaden onder water. Het waterschap, verantwoorde- lijk voor het toezicht, had de fi etspa- den afgezet en moest op de Wakkere


20 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48