This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER


Waar gaat het mis? Vijf waarschuwingen van Hans Kruijt, inspecteur drinkwater- bedrijf Oasen. 1. Veilig ontwerp


Legionellabestrijding staat of valt bij een goed gebouwont- werp, maar architecten houden niet altijd (genoeg) rekening met de richtlijnen. Betrek de installateur vanaf het begin erbij, om risico’s uit te sluiten. 2. Check het gebruik


Douches in bijvoorbeeld sporthallen worden (in bepaalde pe- riodes) regelmatig minder gebruikt dan gedacht. Vaker door- spoelen is dan noodzakelijk. Pas het beheerplan tijdig aan.


3. Kies voor zekerheid Om een scherpere offerte te kunnen maken, kiest de installa- teur soms voor de goedkoopste optie, bv. een koudwaterlei- ding door het plafond in plaats van de koele kelder. Een hoger risico.


4. Ruime rekenmarge Rekenprogramma’s voor watertemperaturen in leidingen be- vatten veel variabelen. Neem een ruime veiligheidsmarge om problemen te voorkomen. 5. Veiligheid boven comfort Meteen warm water uit de kraan wordt erg gewaardeerd. Maar zorg dat mengtoestellen en heetwatercirculatiesystemen cor- rect worden aangelegd. Bron: Oasen/Gawalo


Drie typische praktijkgevallen In de categorie:


Niet gebruikte tappunten


In de categorie: Opwarming koude leidingen


In de categorie: Dode leidingen


Die dacht mee vanaf het eerste ontwerp tot de oplevering en liep ook daadwerkelijk op de bouwplaats te controleren. Het is een investering, maar als alles installatietechnisch op orde is en je doet aan goed beheer, heb je later nooit problemen. En dat kan pas echt in de papieren lopen.”


End-of-pipe Naast preventie door deskundig ontwerp en beheer van een installatie, zijn er ‘gatekeeper’- en ‘end-of-pipe’ methoden om legionella te bestrijden. De bacterie wordt aan het begin of eind van het systeem weggefi lterd of gedood met UV-stra- ling, chloor of andere stoffen. Holland Water levert een gate- keeper, een apparaat dat zilver- en koperionen in zeer lage concentraties toevoegt aan het leidingwater en zo biofi lms en bacteriën verwijdert. “Door een gehele waterleidinginstallatie heen”, benadrukt De Zeeuw. Inmiddels staan er meer dan 450 in Nederland en België. “In Nederland mogen we plaat- sen in prioritaire instellingen zoals ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen als er meermaals legionella is geconstateerd. In het buitenland mogen we ook preventief plaatsen.” Sinds kort kan het bedrijf de metaalionen ook weer terugwinnen. Schoon noemt de oplossingen noodzakelijk als legionella blijft terugkomen ondanks goed beheer. Maar hij benadrukt dat het belangrijk is een bewezen en gecertifi ceerde methode te kiezen. “Ik heb al heel wat zogenaamde eieren-van-Co- lumbus langs zien komen in de afgelopen twintig jaar. In de


praktijk blijken ze vaak niet afdoende.” Van Veelen is niet en- thousiast over membraanfi lters in douchekoppen. “Het lijkt een handige, snelle oplossing, maar die staat of valt bij tijdige vervanging en controles. Een scheurtje merk je namelijk niet meteen op en op zo’n fi lter kan juist een biofi lm ontstaan.”


Is legionella dan nooit echt uit te bannen? Van Veelen: “Dat is een lastige. Ik zou zeggen niet op dit moment, omdat er nog altijd zoveel onduidelijk is. Onlangs is er een uitbraak herleid tot een bedrijfsafvalwaterreiniging in Boxtel. Een complete verrassing, want daar verwacht je toch geen waternevel.” Ook Schoon wijst erop dat nog steeds bij 95 procent van de besmettingen de bron niet wordt ge- vonden. “En dan ontdekken we ook nog regelmatig nieuwe subtypes van Legio- nella met nieuwe eigenschappen en re- sistenties. Zeg nooit nooit, maar klaar zijn we voorlopig zeker niet.”


Irene van Veelen, ISSO: “Als alles installatietechnisch op orde is en je doet


aan goed beheer, heb je later nooit problemen.”


WATERFORUM JUNI 2018 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48