This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Tekst & foto’s: Jac van Tuijn


op. Hierdoor kunnen de dieren bij wassend water de dijk opvluch- ten en in veiligheid afwachten tot het water weer zakt. Recreanten kunnen, zittend op de ‘tribunes’ genieten van het uitzicht. Boven- op de dijk ligt een fi etspad. De herinrichting van de polder is in 2017 voltooid en afgelopen januari stond het waterpeil van de


Waal zo hoog dat de polder voor het eerst helemaal volliep. Deze fotoreportage laat drie dezelfde locaties zien: een keer tijdens het hoogwater in januari en een keer half mei, toen de polder weer grotendeels was drooggevallen.


Evacuatie van vee


Dijk nog enkele kleine reparaties uit- voeren. De polder staat nu te boek als moerasgebied met laag dynamische riviernatuurdoelen, met Staatsbosbe- heer als beheerder.


In de polder lopen 122 Konikpaarden en 64 Rode Geuzen vrij rond. In januari raakte het gras snel op en werden de dieren geëvacueerd via de hoger gelegen weg die naar Slot Loevestein leidt. De paarden vonden hun toevlucht op de Wakkere Dijk. Op de foto zijn ook de restanten te zien van een voormalige boerderij.


WATERFORUM JUNI 2018


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48