This page contains a Flash digital edition of a book.
Om er zeker van te zijn dat de waterkwaliteit gehandhaafd blijft en de bacteriële groei geminimaliseerd wordt, mogen er geen dode waterleidingen zijn en moet ervoor gezorgd wor- den dat het water in beweging blijft. Verder is het belangrijk apparatuur te gebruiken die met heet water kan worden ont- smet. Nadat een installatie eenmaal is opgeleverd, controleert de FDA, EMA of een regio-specifi eke, gelijkwaardige instantie de faciliteit. Ze controleren of de geneesmiddelproductie vol- doet aan de regelgeving en of bedrijven de dagelijkse bewa- kings- en ontsmettingsprocedures toepassen.


Langdurig huren


Goed onderhoud is essentieel voor farmaceutische bedrijven. Om de watertoevoer toch te kunnen waarborgen, kan het interessant zijn om een skid te huren met een mobiel water- systeem.


De afgelopen tien jaar is de vraag naar de huur van mobiele installaties sterk toegenomen. Daarbij gaat het niet alleen om een korte huur tijdens onderhoud, ook langdurig huren komt tegenwoordig steeds vaker voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij gevallen met weinig rendement op kapitaalinvesteringen met een kortere looptijd dan vijf jaar. In zo’n geval kan een meerjarig ‘pay-as-you-go’-plan een veel beter rendement op- leveren. De kosten van het waterzuiveringssysteem komen daarbij uit het exploitatiebudget, zodat kapitaal beschikbaar blijft voor kerninvesteringen.


Validatie


De snelle inzetbaarheid van mobiele installaties heeft nog meer voordelen. De oplevering van een volledig ‘turn-key’ project kan al snel 10 maanden duren en daar kan nog eens


6 maanden bijkomen voordat het zuiveringsproces helemaal is gevalideerd. Mobiele zuiveringen zijn reeds volledig gevali- deerd en kunnen in een tijdsbestek van twee tot drie weken worden opgenomen in de hoofdwaterzuiveringstoevoer. Ten- slotte geniet de huurmarkt van het voordeel dat bedrijven de mogelijkheid hebben om proefproducties te draaien terwijl ze het effect van de waterkwaliteit op hun productieprocessen bewaken. Tijdelijke zuiveringsinstallaties bieden een koste- neffi ciënte methode om erachter te komen of het de moeite waard is een aanzienlijke kapitaalinvestering te doen.


Voor deze speciale vraag uit de farmaceutische sector, biedt Veolia Water Technologies de Orion-4000S™- en Orion-6000S™ mobiele skid aan.


www.mobilewaterservices.com E patrick.wuis@veolia.com M +31 (0) 6 516 180 26


WATERFORUM JUNI 2018


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48