This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE Wereldwijd vermarkten nieuwe watertechnologie blijft lastig


Van kennis naar kassa


Door Esther Rasenberg


De kraamkamer zit bomvol met nieuwe veelbelovende watertechnologieën. Het program- ma TKI-Watertechnologie van de Topsector Water omvat op dit moment bijna 120 pro- jecten. Gaan deze nieuwe technieken allemaal wereldwijde kaskrakers worden en Neder - land de felbegeerde toppositie op de wereldmarkt brengen? Deskundigen houden een slag om de arm. De focus is nog erg op Nederland gericht. En als ze succesvol worden, dan zal het in ieder geval nog vijf tot tien jaar duren voordat ze echt geld gaan opleveren.


Het Topconsortium voor Kennis en Inno vatie Watertechno- logie (TKI) wordt ook wel gezien als de kraamkamer van de Nederlandse watertechnologie. Wat is ervoor nodig om


Rising stars uit de kraamkamer Projecten uit de TKI-kraamkamer die de geinterviewde watertechnologen groot geld gaan opleveren. • Ceramac • Core Water • Coastar


ze binnen vijf jaar wereldwijd te vermarkten? Over één ding zijn de experts het eens. Een periode van vijf jaar is veel te kort om met de huidige borelingen in de praktijk veel geld te verdienen. “Het niveau van de projecten is meestal weten- schappelijk van aard. Het gaat om studies en proeven op lab- of pilotniveau. Voor technologische productontwikkeling moet je rekening houden met een marktintroductie van vijf tot tien jaar”, stelt senior watertechnoloog Jans Kruit van Sweco. Ook director business development and innovations Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV en Leon Korving, thema-coördinator bij Wetsus en eigenaar van waterinnova- tiebedrijf Aiforo, noemen een periode van tien jaar voor een succesvolle marktintroductie realistischer.


28 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48