This page contains a Flash digital edition of a book.
WETENSCHAP


Transitie naar een waterstofeconomie Via een meerderheidsaandeel in Allied Waters is KWR nauw betrokken bij de introductie van de waterstofecono- mie. In een publiek-private samenwerking met onder meer TU Delft, Aveco de Bondt, Waternet, PitPoint en Stedin wordt gewerkt aan een integraal concept ‘Solar power to the people’, waarbij met behulp van de zonne-energie, re- genwater en warmte uit oppervlaktewater vier producten kunnen worden geleverd: waterstof, warmte (40-60°C), elektriciteit en demi-water. De samenwerking ambieert ook de daadwerkelijke realisatie van het concept door bij 900 woningen in Nieuwegein, waar zonnecellen te plaatsen en het regenwater wordt opgevangen. Dat gaat 10 miljoen kilo wattuur en 60.000 m3


regenwater opleveren, waarmee


de huizen zelfvoorzienend kunnen worden. Het regenwater zal onder meer worden gezuiverd tot demiwater voor de productie van waterstof. Waterstof is nodig om de opge- wekte elektriciteit te kunnen opslaan en te transporteren.


Van Vierssen noemt als voorbeeld het lopende grote onder- zoeksprogramma StopIT, naar bedreigingen van de waterle- vering, zoals terrorisme en cyberaanvallen. Onlangs is daar NextGen bijgekomen, dat zich richt op waterhergebruik en het sluiten van de waterketen. Offi cieel start NextGen in juli en KWR is verantwoordelijk voor de coördinatie.


Standaardisatie en codifi cering Terug naar het verpakken van kennis. “Je kunt niet iedere keer een slimme onderzoeker de hele wereld over sturen omdat hij of zij van een bepaalde materie de meeste ken- nis heeft”, legt Van Vierssen uit. “Daarom hebben we onze kennis gestandaardiseerd en gecodifi ceerd, om die in de vorm van modellen via het Watershare-portaal beschikbaar te stellen.” Watershare telt inmiddels twintig leden uit de hele wereld. Eerder dit jaar is het nationale waterbedrijf van Oman, DIAM, lid geworden en het laatste nieuwe lid is AySA, het waterketenbedrijf van Buenos Aires.


“Aanvankelijk dachten we dat we de modellen onder licentie konden aanbieden als ze voldoende gebruiksvriendelijk wa- ren. Het bleek al snel dat je ook iets nodig had als een com- munity of practice, zodat gebruikers hun problemen kunnen bespreken en structureren. We hebben geleerd onze kennis te verbinden met die CoP’s door gedoseerd brokken gesys- tematiseerde kennis in te brengen.” Volgens Van Vierssen is dit voor een instituut als KWR de moderne manier van ken- nisoverdracht. “Het gaat niet alleen om brengen. We halen ook op. We leren veel van onze buitenlandse leden en dat gebruiken we voor ons onderzoek voor onze Nederlandse, en één Vlaamse, eigenaren.”


Koppelen aan andere ontwikkelingen Het onderzoek bij KWR is ook complexer geworden omdat het speelveld is verbreed. “Daar hebben we bewust voor gekozen”, stelt de afzwaaiende ‘science entrepreneur’. “Om


14 WATERFORUM NR 4


oplossingen te vinden voor de hedendaagse watervraag- stukken moeten we koppelingen maken met ontwikkelingen buiten de watersector.” Als voorbeeld noemt hij het circulaire denken. “En daar hoort de waterstofeconomie bij, maar ook de zoetwatervoorziening in kustgebieden. Voor die koppelin- gen heb je experts nodig in die andere werkvelden. Als je je wilt onderscheiden, heb je daarvoor de beste onderzoekers nodig, het beste laboratorium. Als de hele wereld je speelveld is, moet je op alle velden excelleren.”


Hoe zeer zijn hart ook uitgaat naar de wetenschap, bij Van Vierssen draaide het ook altijd om de toepassing van de opgedane kennis. “Kennis en kunde kun je niet los van el- kaar zien. Dat heb ik geleerd in de drinkwatersector. Je kunt nog zoveel waterprofessionals bij elkaar brengen, met heel veel kennis, maar ooit moet je het ook echt kunnen maken, kunnen onderhouden en laten draaien.”


“Om onze eigenaren goed te kunnen bedienen, moeten we met onze wetenschappelijke kennis wel vooroplopen en dan is Nederland al snel te klein. Daarom hebben we de stap naar Europa gezet.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48