This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE Nederlandse watertechnologie in het buitenland Pronkjuweeltjes Door Jac van Tuijn


Iedere dag zijn Nederlandse watertechnologiebedrijven in het buitenland actief met het bouwen van waterbehandelingsinstallaties. Vaak met bestaande technieken, soms met nieuwe technieken die in Nederland zijn ontwikkeld. WaterForum vroeg enkele vooraan- staande leveranciers om een foto te sturen van een recent gebouwde installatie waar ze het meest trots op zijn.


De typische C90 drukvaten met de keramische membranen zijn al geïnstalleerd in de Mayfl ower waterfabriek in Plymouth.


Irish Water heeft de eerste reactor op rwzi Dublin omgebouwd naar een Nereda van RoyalHaskoningDHV.


PWNT - Six-Ceremac voor drinkwaterinstallatie Mayfl ower , Engeland


Dit najaar verwacht PWN de oplevering van de nieuwe wa- terfabriek van South West Water, in Plymouth. De installatie kan dagelijks 90 miljoen liter drinkwater produceren uit het als ‘lastig behandelbaar’ bekendstaande Engelse opper- vlaktewater. Na een uitgebreide test koos South West Wa- ter voor de gecombineerde techniek van ionenwisselaar met harsregeneratie (Six), inline coagulatie en adsorptie (ILCA) en keramische membranen (Ceramac C90), zoals die door PWN Technologies is ontwikkeld.


Dit jaar verwacht PWNT de oplevering van drie buitenland- se installaties. Naar verwachting zal de installatie in Luzern, Zwitserland de allereerste zijn, snel gevolgd door Plymouth en Singapore.


RoyalHaskoningDHV: Nereda’s aan de lopende band Het gaat goed met de verkoop van Nereda’s in het buiten- land. De refentielijst telt inmiddels al 50 buitenlandse installa- ties voor communaal afvalwater. In december werd een Nere- da in gebruik genomen op de Amerikaanse rwzi Rockford en onlangs werd een opdracht binnengehaald voor een Franse rwzi. Gezien de enorme nationale concurrentie op de Ame- rikaanse en de Franse watertechnologiemarkt, ziet Royal HaskoningDHV met name in deze twee verkopen de grote potentie van de in Nederland ontwikkelde anaerobe korrel- rectortechnologie.


Recent nam Irish Water een Nereda in gebruik op rwzi Dublin in Ierland. Deze rwzi bestaat uit twaalf overbelaste batch-re- actoren waarvan er nu één is omgebouwd.


38 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48