This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Consortium Open IJ bedacht voor de zeesluis in IJmuiden een afzinkbare sluisbak met dezelfde sluisdeuren voor zowel de zeezijde als de kanaalzijde. Een rekenfout aan de sluisbak leverde echter al een strop op van 100 miljoen euro (foto: Rijkswaterstaat).


Twee mega-waterwerken volledig uitbesteed Marktinvloed roept vragen op Door Pieter van den Brand


Om de fi les op het water aan te pakken, startte Rijkswaterstaat vijf jaar geleden met een programma om zes knooppunten te verbreden en te moderniseren. De bekendste is de zeesluis in IJmuiden, maar ook ’s lands grootste binnenvaartsluis Prin- ses Beatrix bij Nieuwegein krijgt een facelift. De opknapbeurt voor de Afsluitdijk valt ook onder het sluizenprogramma, dat loopt tot 2024 en zo’n 3,5 miljard euro omvat. Nieuw is dat de


Allard Ruijs, DIF: “De goedkoopste oplossing hoeft niet altijd de beste te zijn. Maar ik blijf geloven dat DBFM de meeste duurzame en kosteneffectieve oplossing oplevert.”


projecten zijn aanbesteed met ‘DBFM’-contracten. De letters staan voor ‘Design, Build, Finance, Maintain’, wat wil zeggen dat ontwerp, bouw, fi nanciering en onderhoud in één hand bij een private partij liggen. Het gaat om langlopende contracten van 25 tot 30 jaar, waarin de risico’s voor de marktpartij zijn. Rijkswaterstaat sluit dit soort contracten al zo’n vijftien jaar af, maar tot nu toe alleen voor weginfra-projecten. “DBFM is interessant voor de overheid, omdat de voorfi nanciering door de markt gebeurt en ze niet in één keer miljarden hoeft te betalen. Voor private investeerders zijn infraprojecten vei- lige beleggingen”, legt partner Allard Ruijs van DIF uit. Deze fi nancieringsmaatschappij neemt deel aan het consortium OpenIJ van BAM en VolkerWessels, die de nieuwe zeesluis in IJmuiden bouwen. DIF is een grote speler, die wereldwijd in ruim 180 infrastructurele werken investeert (totale waarde: 30 miljard euro). De marktpartijen hebben zeker niet de vrije hand, aldus Ruijs. De overheid stelt de maximale kostprijs vast en de specifi caties voor het bouwwerk. De inschrijvende aannemer moet dus zijn best doen door met een zo goed en goedkoop mogelijk ontwerp te komen.


16 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48