This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE Ephyra -


stapsgewijze vergisting zuiveringsslib


Techniek: gecompartimenteerde vergister Locatie: rwzi Tollebeek, Flevoland In gebruik sinds: eind 2017 Ephyra is een technologie, gebaseerd op propstroomvergis- ting, waarbij aanzienlijk meer slib afgebroken wordt dan in een conventionele vergister. Het Duitse Fraunhofer Instituut leg- de de basis voor de technologie, die in Nederland verder is ontwikkeld door onder meer Royal HaskoningDHV en Stowa. Door de vergistingstank te compartimenteren ontstaan in ieder compartiment ideale omstandigheden voor de verschillende fasen van vergisting (hydrolyse, zuur- en methaanvorming). Zo heeft ieder compartiment een andere slibsamenstelling en zuurgraad, waardoor de bacteriën het slib effi ciënter kunnen afbreken en meer biogas produceren.


Waarom zo bijzonder? Danny Traksel, director business development bij Royal HaskoningDHV: “In een conventione- le vergistingstank zijn de omstandigheden voor de bacteriën om het slib af te breken niet overal optimaal. Door te compar- timenteren creëer je niet alleen ideale omstandigheden voor de verschillende fasen van vergisting, maar is daarvoor ook minder tijd nodig. Het slib blijft korter in de installatie, waardoor je veel compacter kunt bouwen. Dat geldt ook als je bestaan- de installaties wilt uitbreiden. Normaal gesproken bouw je dan een nieuwe slibvergistingstank, maar Royal HaskoningDHV kan voor de Ephyra-technologie gebruikmaken van bestaande slibgistingstanks. Hierdoor is dan ook geen nieuwbouw nodig bij capaciteitsuitbreiding.”


Themista -


voorbehandeling vergisting


van zuiveringsslib


Techniek: thermofi ele gisting Locatie: rwzi Kralingseveer In gebruik sinds: (bouw start eind 2018) Themista is een technologie om het secundaire slib van af- valwaterzuiveringsinstallaties voor te behandelen, om zo de afbreekbaarheid van het slib te verbeteren. De voorbehan- deling bestaat uit een gecombineerde thermische (60-80 graden Celsius) en chemische behandeling. De technologie brengt drie voordelen met zich mee: gunstig effect op de mengprocessen in de gistingstank, hogere en snellere slib- afbraak en hogere biogasproductie. Royal HaskoningDHV en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard ontwikkelden de technologie samen met Stowa.


Waarom zo bijzonder? Danny Traksel, director business development bij Royal HaskoningDHV: “Themista is goed te gebruiken in combinatie met bestaande vergisters. Met het plaatsen van een Themista-installatie voor een bestaande vergister, optimaliseer je het vergistingsproces door de snel- heidsbepalende stap, de hydrolyse te verkorten. Door kort- stondig een hogere temperatuur te realiseren in combinatie met een chemische toevoeging, wordt het binnenkomende slib al deels gehydroliseerd. Hierdoor nemen de deeltjes- grootte en de viscositeit af, zodat een betere menging plaats- vindt, er meer slibafbraak is en een hogere biogasproductie. Ook verloopt de slibafbraak sneller, waardoor de capaciteit van bestaande gistingen wordt vergroot.”


36 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48