This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE


Wim van Vierssen: ‘De wereld is ons speelveld’


Onder Wim van Vierssen werd onderzoeks- instituut KWR in tien jaar tijd een belangrijke speler op de wereldmarkt. Op 1 juli gaat deze ‘science entrepreneur’ met pensioen. WaterForum zocht hem op voor een afscheidsinterview. “Toen ik begon, was Nederland onze thuismarkt en Europa het speelveld. Nu is Europa de thuismarkt en de wereld ons speelveld.”


Kun je waterveiligheid aan de markt overlaten?


Met de opknapbeurt voor de Afsluitdijk en de nieuwe zeesluis in IJmuiden heeft Rijkswaterstaat twee mega-waterwerken in de markt gelegd, via DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain). Zijn kwaliteit en waterveiligheid bij marktpartijen in goede handen? Ja, zegt Allard Ruijs van fi nancieringsmaatschappij DIF. Hoogleraar Matthijs Kok (TU Delft) heeft echter twijfels.


Munnikenland in zomer en winter


Op 12 januari was Munnikenland, bij Slot Loevestein langs de Waal, één grote watermassa. Een fl ink stuk landinwaarts zorgde de Wakkere Dijk ervoor dat de Bommelerwaard niet overstroomde. In mei ging WaterForum daar opnieuw kijken en trof er een frisgroen polderlandschap. De Wakkere Dijk kan weer rustig slapen.


12


Meer aandacht voor legionella


In 2017 liepen iets meer dan vierhonderd mensen in Nederland een legionella-infectie op, tweemaal zoveel als in 2012. Ondanks alle maatregelen lijkt de ziektelast te stijgen. Wat betekent dat? WaterForum sprak met een drietal deskundigen over de ernst van het probleem en de mogelijke oplossingen. Wordt het tijd voor nieuwe maatregelen?


THEMA NIEUWE WATERTECHNOLOGIE: Van kennis naar kassa


Het programma TKI-Watertechnologie van de Topsector Water omvat op dit moment bijna 120 projecten. Gaan deze nieuwe technieken allemaal wereldtoppositie op de wereldmarkt brengen? Deskundigen houden een slag om de arm.


16


Proeftuin De WaterStraat


Op het terrein van de TU Delft ligt sinds kort de WaterStraat. In deze proeftuin werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen om oplossingen te testen om straten en wijken beter bestand te maken tegen hevige neerslag of langdurige droogte. WaterForum was bij de opening en zag goede voorbeelden voor stedelijk waterbeheer.


20


23


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column 9 Technologische hoogstandjes 6


11 33


28


Export Nederlandse technologie In de Praktijk: watertechnologie Bedrijvenregister


44


38 40 46


WATERFORUM JUNI 2018


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48