This page contains a Flash digital edition of a book.
WETENSCHAP KWR-directeur Wim van Vierssen gaat met pensioen


‘De wereld is ons speelveld’


Door Jac van Tuijn


Onder leiding van Wim van Vierssen werd onderzoeksinstituut KWR in krap tien jaar tijd een belangrijke speler op de wereldmarkt. Bij zijn aantreden in 2007 kreeg hij een brede opdracht: doe toegepast wetenschappelijk onderzoek in het belang van de drinkwater- sector. Inmiddels doet KWR nog veel meer en dat is de verdienste van Van Vierssen, die behalve wetenschapper in hart en nieren, ook ‘entrepreneur’ is. WaterForum zocht hem op voor een afscheidsinterview.


Nog slechts enkele dagen is Wim van Vierssen directeur van het onderzoeksinstituut KWR. Per 1 juli gaat hij met pensioen en stopt hij als ‘science entrepreneur’, zoals hij zichzelf noemt. In hart en nieren wetenschapper gebleven, daarover gaat ook een groot deel van het vraaggesprek dat we met hem hebben. Elf jaar gaf hij leiding aan 165 medewerkers die namens tien Nederlandse drinkwaterbedrijven en één Vlaam- se branchegenoot werken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.


Van Vierssen is heel gedreven bezig geweest met de impact van de ontwikkelde kennis, blijkt al snel in het gesprek. Vooral


“Als je je wilt onderscheiden, heb je de beste onderzoekers nodig en het beste laboratorium.


Met de hele wereld als speelveld,


moet je op alle velden excelleren.”


initiatieven als Watershare en Allied Water zijn daarvoor illus- tratief. Watershare is in 2016 door KWR gelanceerd als een internationaal netwerk van kennisinstellingen op het gebied van de publieke watervoorziening. Allied Waters is een door KWR geïnitieerde stichting die internationale publiek-private samenwerkingen opzet voor het vercommercialiseren van eigen doorbraaktechnologie. Twee typische voorbeelden waarmee KWR, onder leiding van Van Vierssen, zich tot we- reldspeler heeft opgewerkt. “Toen ik begon was Nederland onze thuismarkt en Europa ons speelveld. Nu is Europa de thuismarkt en de wereld ons speelveld”, zegt hij, terugkij- kend. Als voorbeeld noemt hij de betrokkenheid van KWR bij de drinkwaterproblemen in de Amerikaanse stad Flint. “Onze experts hebben daar een multidisciplinair onderzoekpro- gramma opgesteld voor de aanpak van de waterproblemen. Daar hebben wij ons niet opgedrongen. We zijn er door de Amerikanen voor gevraagd”, vertelt hij vol trots.


Afdeling kennismanagement Toen Van Vierssen in 2007 als directeur aantrad, was het onderzoeksinstituut een jaar eerder losgekoppeld van de KIWA-certifi ceringstak. “Ik kreeg de brede opdracht om toe- gepast wetenschappelijk onderzoek te doen in het belang van de drinkwatersector, maar in de praktijk was er alleen het werk voor het gezamenlijke meerjarige bedrijfstakonderzoek. Voor de verdieping van het onderzoek zijn we op zoek ge-


12 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48