This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE OSRO -


verwijdering alle stoffen uit grondwater


Koelwaterbehandeling datacenter zonder chemicaliën


Techniek: gedeeltelijke elektrolyse Locatie: Schiphol-Rijk In gebruik sinds: oktober 2016


Het datacenter van Schuberg Philis in Schiphol gebruikt koeltorens om de warmte uit het datacenter te koelen. Om kalkafzetting en biofouling tegen te gaan, werden voorheen chemicaliën toegevoegd, die ingrijpen in de complexe water- chemie van een koeltoren (kalkafzetting, corrosie, biologische groei etc.). Door een uitvinding van het Israëlische watertech- nologiebedrijf UET is dat niet meer nodig. De kalkafzetting wordt nu juist aangemoedigd in een externe reactor. Hierbij loopt het kalkrijke water door de reactor, die onder spanning staat. Negatief geladen ionen die neerslag zouden veroorza- ken in het koelsysteem, worden in de reactor aangetrokken door een negatieve pool en slaan vervolgens neer. De positief geladen pool vormt chloor, dat als desinfectans functioneert. Hierdoor ontstaat geen biofi lm. Het resultaat: geen chemi- caliën meer in het riool, veertig procent lager waterverbruik, geen legionella meer gemeten en negentig procent minder afvalwater. Het systeem zelf is zeer eenvoudig: een stalen buis met een titanium pin die onder laagspanning worden gezet. De oplossing is super elegant: het eerste systeem dat integraal zowel de scaling-/corrosie- als de biofoulingproble- matiek oplost. Waarom zo bijzonder? Aquain-directeur en leverancier van het systeem , Frans Durieux: “Waarom vechten tegen de na- tuur als je die voor je kunt laten werken? Geef de mineralen een plaats waar ze zo graag willen neerslaan dat ze dat ner- gens anders doen. Het is bijna onvoorstelbaar dat zo’n een- voudige techniek, die dertig jaar geleden werd ontwikkeld, zo’n complex probleem zo elegant en eenvoudig kan oplos- sen. Deze techniek kan koeling wereldwijd veel milieuvriende- lijker maken. De grootste Nederlandse bank heeft inmiddels twee systemen besteld voor de koeling van hun datacenter waar de pintransacties worden afgehandeld.”


Techniek: eentraps omgekeerde osmose (OSRO) Locatie: zuiveringsstation Schuwacht, Oasen In gebruik: november 2017 (eerste fase: deelstroom) Oasen is in november 2017 gestart met een deelstroom RO-membraanfi ltratie van het binnenkomende grondwater op het zuiveringsstation Schuwacht, bij Krimpen aan de IJssel. De deelstroombehandeling is een opmaat naar een volledige OSRO-installatie met meertraps omgekeerde-os- mosefi ltratie. Aanvullend worden magnesium en calcium via ionenwisseling met natriumhars uit het grondwater gehaald. Het grondwater is dan 100 procent zuiver en afhankelijk van de gewenste drinkwaterkwaliteit wordt het water vervolgens weer geremineraliseerd. Zo kunnen magnesium en kalk aan weer terug aan het drinkwater worden toegevoegd, om aan de wettelijke drinkwatereisen te voldoen. Waarom zo bijzonder? Directeur Walter van der Meer van Oasen spreekt van een uniek concept: “Met OSRO zijn veel minder zuiveringsstappen nodig, ook hoeven er minder grondstoffen als zand, kool en chemicaliën te worden ge- bruikt en vervoerd. Bovendien wordt er optimaal samenge- werkt in de waterketen, doordat de technische processen van het drinkwaterbedrijf en het hoogheemraadschap op el- kaar worden afgestemd.” Van der Meer verwacht OSRO op drie locaties van Oasen volstroom te kunnen toepassen. “We willen nog eerst meer ervaring opdoen met het remineralise- ren van het drinkwater en met het verwerken van het concen- traat waar alle verwijderde stoffen in zitten.”


WATERFORUM JUNI 2018


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48