This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever


AcquiMedia, Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg, henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn, redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren


Esther Rasenberg, Pieter van den Brand, Marga van Zundert en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurdaan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volle digheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2018 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Coverfoto De UV-reactor op de grootste drinkwaterzuiveringslocatie van Nederland, de Berenplaat Drinkwaterzuivering van Evides Waterbedrijf (foto: Evides).


www.waterforum.net WATERFORUM JUNI 2018 5


Nooit klaar, altijd beter


Dreven vijftig jaar geleden de vissen dood in de Rijn en was de noodzaak van het zuiveren van afvalwater zichtbaar noodza- kelijk, nu gaat de discussie over de onzichtbare effecten van microverontreinigingen in het oppervlaktewater en de nood- zaak van een aanvullende zuivering van ons afvalwater. In deze editie van WaterForum staan de nieuwe technieken centraal die daarvoor al beschikbaar zijn, of op pilotschaal worden getest.Nieuwe watertechnologie kan niet


gedijen zonder


duidelijke normen. Geen enkel watertechnologiebedrijf zal een nieuwe techniek op de markt brengen zolang de poten- tiële afnemers niet weten waaraan ze precies gehouden zijn. Het is tegenwoordig mode met alle partijen aan tafel te gaan zitten en een project te starten. Al pratend komt er dan wel een lozings norm uit waar de betreffende zuiveringsinstallatie aan moet voldoen. Daarvoor kan een innovatieve, specifi e- ke technische oplossing worden ontwikkeld, maar kan een onder nemer met die nieuwe technologie ook de markt op? In dit nummer maakt Esther Rasenberg in haar artikel duidelijk dat niet iedere innovatie automatisch een kassucces is. Het werk is nooit klaar. Nieuwe watertechnologie ging eerst over het verwijderen van milligrammen, nu gaat het over nano- grammen. De veelbesproken ‘vierde trap’ kan in de praktijk vaak tussen de bestaande trappen worden geschoven. Daar- om spreken experts liever over een aanvullende trap.


Verder in dit nummer aandacht voor legionella. We hebben nog steeds jaarlijks 400 gevallen van legionella en dat aantal wil maar niet omlaag. Ook daar is het werk nog niet af.


Tja, en dan die extreme regenbuien. De foto’s van de Water- Straat op de campus van de TU Delft laten in dit nummer zien wat er al mogelijk is om de extreme neerslag op te vangen.


Tot slot nog aandacht voor twee grote waterbouwprojecten die door Rijkswaterstaat in de vorm van Design, Build, Finan- ce, Maintain (DBFM)-contracten zijn aanbesteed. Het artikel poogt een antwoord te vinden op de vraag of de kwaliteit en waterveiligheid bij marktpartijen in goede handen zijn.


Veel leesplezier


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48