This page contains a Flash digital edition of a book.
Cybersecurity is ook voor de waterwereld een belangrijke zaak. Veel waterschappen zijn druk bezig om het cybersecurityniveau omhoog te krijgen. Men moet voldoen aan de BIWA-norm en ook de cybersecuritywet komt in grote vaart op ons af. Hoe gaan waterbedrijven om met cybersecurity?


combinatie van verschillende pentesten uitgevoerd om aan te tonen hoe kwetsbaar de OT infrastructuur is. Tijdens deze gecontroleerde pentesten, op verzoek van het waterbedrijf uitgevoerd in de live omgeving, werden al heel snel een aantal kwetsbaarheden gevonden. Jutte: “Omdat iedereen binnen de OT organisatie was geïnformeerd en stand-by stond, was het mogelijk om in de productieomgeving zelf te pentesten. Doelstelling was om te zien of binnendringing in de systemen mogelijk was. Daarbij zijn verschillende serieuze kwetsbaar- heden gevonden.” Op basis daarvan zijn aanbevelingen ge- daan en is er direct actie ondernomen om cybersecurity te verbeteren.


IACS forensic readiness Bedrijven moeten voorbereid zijn voor als een incident ge- beurt. Ze dienen te allen tijde inzicht te hebben in wat er op het netwerk aan de hand is. Het belang van forensische data wordt dan ook binnen de IACS (OT) omgeving steeds groter. De aankomende cybersecuritywet maakt het noodzakelijk dat partijen zaken inzichtelijk kunnen maken. Het is belang- rijk om daarop voorbereid te zijn. IACS Forensic Readiness zorgt ervoor dat organisaties bij een incident de gegevens die noodzakelijk zijn voor een forensisch onderzoek kunnen veiligstellen. Bijvoorbeeld om de oorzaak van een incident te kunnen vaststellen of eventuele veroorzakers te achterhalen. “Vanuit andere vitale sectoren krijgen we veel vragen om hierbij onze expertise te verlenen” geeft Jutte aan, “Ook in de waterwereld zien we de vraag om forensic readiness nu


toenemen.” Hierbij valt te denken aan het preventief inrich- ten, onderhouden en exploiteren van de noodzakelijke infra- structuur voor o.a. incident response, monitoring en detectie, logging en het beheer en onderhoud van back-ups.


Managed services


Hudson Cybertec neemt daarbij zoveel mogelijk zorg uit han- den. “Onze opdrachtgevers zijn onze partners. Door onze vertrouwensband met onze partners zijn we in staat ze volle- dig te ontzorgen”, vervolgt Jutte, “Onze managed services hebben tot doel cybersecurity zo toegankelijk en laagdrem- pelig mogelijk te maken.” Bedrijven waarbij watermanage- ment of drinkwater de core business is, kunnen zo de focus houden op hun primaire proces.


Daarbij profiteren ze van het specialisme van Hudson Cyber- tec, cybersecurity voor de Industriële Automatisering & Con- trol Systems. Terwijl de vraag vanuit de markt in zijn alge- meenheid toeneemt, ziet Jutte ook vanuit de watersector steeds meer behoefte voor specialistische ondersteuning: “Door onze ervaring weten we heel goed wat er speelt bin- nen de OT omgevingen van de drinkwaterbedrijven en wa- terschappen, alsook de securityuitdagingen waarmee ze te maken hebben. Dit, gecombineerd met onze expertise in cybersecurity voor het OT domein, zorgt ervoor dat waterbe- drijven ons vragen om hen daarbij te helpen. We ontzorgen waterbedrijven door cybersecurity voor hen te managen. Het watermanagement echter, laten we aan hen zelf over.”


WATERFORUM JUNI 2018 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48